Zo bereiken je kinderen meer!

gezinsfundament-260Dat het belangrijk is om onze kinderen lief te hebben, weten we allemaal. Maar uit onderzoeken is gebleken dat naast liefde en warmte, nog een ander aspect erg belangrijk is in de opvoeding. Dat is: verwachtingen hebben, grenzen stellen, actief het gedrag van je kinderen overzien en bijsturen. Kinderen van ouders die beide aspecten (warmte en controle) laten zien, blijken zich het beste te ontwikkelen.

Verwachtingen hebben van je kinderen kan gaan over allerlei verschillende dingen. Het gaat niet alleen om schoolprestaties, maar ook om sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel en moreel. Je verwacht dat ze hun toetsen goed maken, maar ook dat ze vriendelijk zijn, hun eigen spullen opruimen, eerlijk zijn, beleefd zijn en anderen helpen.

Het stellen van verwachtingen kan overkomen als iets negatiefs, het lijkt of kinderen dan van alles moeten. Maar eigenlijk is het het hebben van verwachtingen iets heel moois. Er klinkt hoop doorheen. Je gelooft dat je kinderen de vaardigheden in zich hebben om hun doelen te bereiken. Wanneer we lage verwachtingen hebben van onze kinderen, dan geven we hen daarmee de boodschap: “ik geloof niet dat je het kunt”.

In de Bijbel zien we ook dat God hoge verwachtingen had van mensen. Hij vroeg Jozua om samen met zijn volk het beloofde land in te nemen. Dat was geen makkelijke taak, het grootste deel van de mensen die er op uitgestuurd waren om het land te verkennen, geloofde niet dat het mogelijk was. God bemoedigt Jozua: “Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen” (Jozua 1:6). God stelde hiermee verwachting en geloof in Jozua.

In 1 Timotheüs 4:12 bemoedigt Paulus Timotheüs, die al op jonge leeftijd een belangrijke taak heeft gekregen. Hij moet de gemeente onderwijzen over de dingen van God. Hij zegt tegen Timotheüs: “Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.” Paulus uit hiermee zijn geloof dat hij verwacht dat Timotheüs, ondanks dat hij nog jong is, een goede leider kan zijn. Een mooi voorbeeld!

In de praktijk heb ik gezien dat het stellen van te weinig verwachtingen, het zelfvertrouwen van kinderen kan ondermijnen. Ik deelde eerder al het verhaal van Linda en haar zoontje Bram (4 jaar). Linda deed veel dingen voor Bram, die een kind van 4 eigenlijk zelf moet kunnen. Toen we samen de verwachting gingen uitspreken dat Bram zelf zijn brood zou smeren, bleef Bram herhalen dat hij dit niet kon. Linda ontdekte dat Bram helemaal geen zelfvertrouwen had opgebouwd doordat zij alles voor hem deed. Hij geloofde dat hij zijn moeder in alles nodig had en het zelf niet kon.

Verwachtingen hebben van je kinderen helpt hen dus om zelfvertrouwen op te bouwen. Het daagt hen uit, rekt hen op en helpt hen om tot hun volle potentieel te komen. Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen van ouders die verwachtingen hebben van hun kinderen, vrolijker, socialer, verantwoordelijker, meer zelfredzaam, meer prestatiegericht, creatiever en meer coöperatief zijn dan kinderen van ouders die geen verwachtingen hebben van hun kinderen. Met toegeeflijk zijn (relatief weinig eisen stellen, kinderen toestaan om vrijelijk hun gevoelens en impulsen te uiten, niet op de hoogte zijn van wat je kinderen doen en nauwelijks controle uitoefenen over hun gedrag) bereik je minder. Bij het hebben van verwachtingen is wel de combinatie met liefde en warmte belangrijk, alleen maar autoritair verwachtingen hebben werkt averechts.

Ben je op zoek naar praktische tips hoe je op een liefdevolle manier toch verwachtingen kunt hebben van je kinderen? Neem dan deel aan ons webinar Liefdevol bijsturen.

Imke