Stille Week en Pasen


Afgelopen week ontving ik van een creatieve moeder onderstaande tips om de Stille Week en Pasen invulling te geven in je gezin. Super leuke tips, doe er je voordeel mee! Ze vragen weinig voorbereiding. Vraag aan God kracht en wijsheid om deze week van Zijn dood en opstanding te mogen vertellen en getuigen. Deze ideeën kunnen je daarbij helpen.

Witte Donderdag:

 • Lees het verhaal van het laatste avondmaal.
 • Was elkaars voeten.
 • Vier met elkaar het avondmaal thuis.
 • Vertel aan je kinderen waarom je avondmaal viert en wat het voor jou betekent.
 • Zoek met pubers informatie op over het schilderij Het Laatste Avondmaal van Leonardi da Vinci.

Goede Vrijdag:

 • Lees het bijbelverhaal over de kruisiging. Probeer dit creatief te doen door bijvoorbeeld: Als ik “kruis” zeg maak je een kruis vorm met je vingers. Als ik Jezus zeg maak je met je handen de vorm van een hartje. Doof aan het eind alle lichten in huis.
 • Laat kinderen tijdens het voorlezen tekenen/kleien: Een heuvel met 3 kruizen of het graf met een steen er voor. Alles is goed!
 • Teken een groot kruis op behang. Laat kinderen op briefjes hun zorgen/vragen opschrijven plak ze op het kruis. Bid voor alle zorgen/vragen in het gezin. God vergeeft en geneest!
 • Voor iets oudere kinderen kun je Verloochening van Petrus dit jaar uitlichten. Wat zou jij hebben gedaan? Maak zelf een paar “kletskaartjes” met vragen bij dit bijbelverhaal en laat elk kind een vraag voorlezen en bespreek deze. Dit kun je aan het eind van de maaltijd doen.
 • Wat betekent het symbool van het kruis voor jullie?
  “De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.” (1 Korintiërs 1:18) Teken op een groot vel een kruis. Laat iedereen er in schrijven wat dit voor hem/haar betekent. Bespreek die met elkaar en sluit af met een gebed.
 • Doe een kleine bijbelstudie met de kinderen. Geef iedereen een bijbel. Zoek in welke evangeliën het lijden van Jezus wordt beschreven. Welke is het langst/kortst. Welke onderdelen worden waar wel/niet beschreven. Wie kan het verhaal over DE DOBBELSTEEN vinden (of kies een ander detail uit het lijdensverhaal) Het gaat er om dat je samen aan het lezen bent in de bijbel. Pubers hier gemotiveerd voor krijgen, is met een bak chips erbij!
 • Eventueel kun je dit spelletje daarna doen: Wie heeft het eerst de 7 kruiswoorden van Jezus gevonden. Telefoons mogen wel/niet gebruikt worden? Laat pubers zelf beslissen wat ze dat eerlijk vinden Laat ze het opschrijven op een blaadje. Bespreek daarna de kruiswoorden.
 • Getuig zelf wat de woorden HET IS VOLBRACHT betekenen.

Stille Zaterdag:

 • Is het stil bij jullie in huis vandaag?
 • Discuseer over het thema STIL ZIJN of WACHTEN. Is dat fijn?

Paaszondag: vier feest!!

 • Dek de tafel uitgebreid met servetjes en een eitje voor iedereen (iig anders dan anders)
 • Geef iedereen een cadeautje (onze kinderen krijgen allemaal een chocolade paashaas)
 • Schrijf een mooie briefje aan de kinderen : dat je zo blij bent dat onze God leeft!
 • Kleed je feestelijk.
 • Vertel het opstandingsverhaal! Vertel wat de opstanding voor jou persoonlijk betekent.
 • Maak met elkaar een wandeling. Maak met elkaar van te voren vragen op briefjes die gaan over Pasen. Tijdens het wandelen moet je 2 vragen aan iemand stellen. Haal steeds een briefje bij papa/mama en ga die aan iemand stellen.

Ik wens je een hele goede stille week en een heerlijk paasfeest.

In Christus verbonden, Jo-Anne