Seminar: Vriendelijkheid en dienstbaarheid aanleren

Op donderdagavond 2 november 2017 zal Stichting Gezinsfundament een seminar verzorgen in de Samen op Weg gemeente Kudelstaart. De avond zal gaan over hoe je je kinderen een vriendelijke en dienstbare houding aan kunt leren. In Filippenzen 4:5 staat: “Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn.” Hoe leer je dat aan je kinderen? Hoe plant je zaadjes van vriendelijkheid in het omgaan met broers en zussen, vriendjes en vriendinnetjes als er veel onderlinge strijd is? Hoe kan je positiviteit brengen in je gezin, dat je kinderen elkaar dingen gunnen, lief voor elkaar zijn, dingen voor een ander willen doen zonder te mopperen? De avond wordt verzorgd door onze christelijke ontwikkelingspsychologe, Imke Wijnhorst  MSc. Zij zal vanuit Bijbels perspectief inzichten en praktische tips geven over het onderwerp. Verder is er gedurende de avond gelegenheid om in kleine groepjes met elkaar verder in gesprek te gaan over het onderwerp en ervaringen uit te wisselen. Ook is er voldoende ruimte om vragen te stellen.

Vanaf 19:30 uur staan de koffie en thee klaar en we starten om 20:00 uur. De avond duurt tot circa 22:00 uur. De locatie is Kerkelijk centrum “De Spil”, aan de Spilstraat 5 in Kudelstaart. Je hoeft je niet in te schrijven en de toegang is gratis. Ouders en verzorgers maar ook kinderwerkers of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. De focus ligt de hele avond op kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. We verzorgen tevens een boekentafel met inspirerende boeken die je direct aan kunt schaffen. Je kunt de boeken contant betalen of door het invullen van een machtigingskaart. Voor een machtiging hebben we je IBAN-nummer nodig, dus zorg dat je dit bij je hebt (ter info: dit staat ook op je bankpas). Ook is het mogelijk de boeken aan te schaffen via onze website.

We hopen je te zien op donderdag 2 november in Kudelstaart!