Seminar Geloofsopvoeding online

Marcus 10:13-16 vertelt ons: “En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet,  want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen en terwijl Hij de handen op hen legde, zegende Hij hen.”

Kinderen zijn belangrijk voor God, Hij houdt van hen. In Jesaja 38:19b lezen we: “Ouders vertellen hun kinderen hoe trouw U bent.” Maar hoe doe je dat dan als ouder, met je kinderen over God praten? Hoe voed je hen op met het geloof?  Op welke leeftijd kan ik hiermee beginnen en wat kan ik mijn kinderen op welke leeftijd leren? Hoe geef je hier vorm aan als slechts één van de ouders gelooft? En wat is eigenlijk het belangrijkste dat ik mijn kinderen kan meegeven? Deze en andere vragen kunnen spelen bij ouders wanneer ze nadenken over de geloofsopvoeding van hun kinderen.

Om jullie daarbij te helpen, verzorgt Gezinsfundament op dinsdagavond 16 november 2021 een seminar Geloofsopvoeding in samenwerking met de jeugdraad van de Protestantse Kerk Marum e.o. De avond zal in verband met de Coronamaatregelen online plaatsvinden, dus je kunt thuis achter je eigen computer deelnemen. Tijdens de avond krijg je informatie over de geloofsontwikkeling en de geloofsopvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Er worden praktische voorbeelden gegeven waar je thuis direct mee aan de slag kunt. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders, door met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van stellingen. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen. Kortom: een inspirerende, opbouwende én gezellige avond waarmee je investeert in jouw gezin!

Wil je deelnemen, meld je dan even aan via via jeugdraad@ontmoetingskerk-marum.nl. Je ontvangt dan een link waarop je op dinsdagavond vanaf 19:45u kunt inloggen. Om 20:00u starten we de avond. Deelname is gratis. Naast ouders zijn ook andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld grootouders of mensen die met kinderen werken, van harte welkom. De avond wordt verzorgd door Imke Wijnhorst, MSc., christelijke ontwikkelingspsychologe bij Gezinsfundament. Zij heeft vanuit haar achtergrond in de psychologie en haar uitgebreide ervaring met kinderwerk een brede kijk op het opvoeden van kinderen met het geloof. Marjolein, die eerder deelnam aan een seminar Geloofsopvoeding, vertelt: “Goede spreekster! Positieve houding en sterk geloof in God, complimenten!”

Gezinsfundament investeert in gezonde en goed lopende gezinnen, waarin kinderen tot bloei komen en ouders genieten van het ouderschap. Want Jezus zegt in Johannes 10:10 “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” De organisatie biedt vernieuwende inzichten en praktische tips vanuit een combinatie van Bijbelse principes en de wetenschap. Wij hopen je te zien tijdens het seminar Geloofsopvoeding!

Aanmelden via e-mail