Seminar Geloofsopvoeding in Katwijk aan Zee


In het voorjaar van 2020 zal Imke Wijnhorst, MSc., ontwikkelingspsychologe van Stichting Gezinsfundament, weer twee seminars verzorgen bij de Hervormde gemeente Katwijk aan Zee. In 2017 en 2018 heeft ze dit ook gedaan en werden de avonden goed bezocht. De avonden zullen plaatsvinden op 31 maart en 14 april. De avond op 31 maart 2020 staat in het teken van de Geloofsopvoeding.

Als christelijke ouders willen we onze kinderen graag opvoeden met het geloof. Dit is één van de redenen waarom ouders in de Hervormde gemeente hun kinderen laten dopen. God belooft dat Hij onze kinderen zal onderwijzen (Jesaja 54:13), maar toch hebben ouders daar ook een rol in. Hoe kun je als vader of moeder je kind het geloof meegeven? Hoe leef je het geloof voor en hoe laat je het geloof iets zijn dat aantrekkelijk is voor kinderen, zodat ze zelf geïnteresseerd raken om er mee bezig te gaan? Wat kun je doen om eraan bij te dragen dat kinderen Jezus als hun persoonlijke redder en verlosser en hun grootste vriend gaan ervaren? Daar gaan we het deze avond over hebben!

Iedereen is van harte welkom op 31 maart in Het Anker, Voorstraat 74, om deze avond bij te wonen. Ook als je niet uit deze kerkelijke gemeente komt, ben je welkom. Om 19:30u staan de koffie en thee klaar en om 19:45u hopen we te beginnen. Ook je vrienden, familieleden en bekenden zijn welkom, aanmelden is niet nodig. Tijdens de avond zal Imke input geven maar is er ook ruimte voor gesprek met elkaar en kun je vragen stellen. We hopen je dan te zien!

Over de andere avond die zal plaatsvinden op 14 april over het thema Hechting, vind je hier meer informatie.