Seminar: Geloofsopvoeding

Kinderen zijn belangrijk voor God, Hij houdt van hen. Het is Zijn plan dat kinderen opgroeien in Zijn liefde. In Jesaja 38:19b lezen we: “Ouders vertellen hun kinderen hoe trouw U bent.” Maar hoe doe je dat dan als ouder, met je kinderen over God praten? Hoe voed je hen op met het geloof? Wat is daarin belangrijk? Hoe geef je daar vorm aan? Op welke leeftijd kan ik hiermee beginnen en wat kan ik mijn kinderen op welke leeftijd leren?

Op deze vragen gaan we in tijdens het seminar Geloofsopvoeding, dat we op woensdag 11 oktober 2017 verzorgen bij de Protestantse Gemeente Baflo. Je krijgt informatie over de geloofsontwikkeling en de geloofsopvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Er worden praktische voorbeelden gegeven waar je thuis direct mee aan de slag kunt. Ook is er gedurende de avond gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders, door met elkaar in kleine groepjes in gesprek te gaan aan de hand van stellingen. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen.

We verzorgen tevens een boekentafel met inspirerende boeken die je direct aan kunt schaffen. Je kunt de boeken contant betalen of door het invullen van een machtigingskaart. Voor een machtiging hebben we je IBAN-nummer nodig, dus zorg dat je dit bij je hebt (ter info: dit staat ook op je bankpas). Ook is het mogelijk de boeken aan te schaffen via onze website.

Naast ouders zijn ook andere geïnteresseerden, bijvoorbeeld grootouders of mensen die met kinderen werken, van harte welkom. Om 19:15u is er een inloop met koffie en thee en om 19:30u beginnen we. De avond duurt tot circa 21:30u. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar de scriba van de gemeente: scribakerkraad@gmail.com.  De precieze locatie wordt bepaald naar aanleiding van het aantal aanmeldingen. De toegang is gratis, wel is er gelegenheid een donatie te doen voor het werk van Stichting Gezinsfundament. Het seminar wordt gegeven door onze ontwikkelingspsychologe, Imke Wijnhorst, MSc. Zij heeft vanuit haar achtergrond in de psychologie en haar uitgebreide ervaring met kinderwerk een brede kijk op het opvoeden van kinderen met het geloof. Marjolein, die eerder deelnam aan een seminar Geloofsopvoeding, vertelt: “Goede spreekster! Positieve houding en sterk geloof in God, complimenten!” 

We hopen je te zien op 11 oktober in Baflo!