Samen Groeien: huiskring voor ouders

Onlangs kwam ik in contact met Mattie en Bianca Klaver, die sinds 2016 huiskringen geven voor ouders. Ze vertellen hier graag over en delen hun materiaal, om ook andere kerken en groepen hiermee te inspireren. Mattie en Bianca:

In oktober 2016 zijn we van start gegaan met Samen Groeien. Dit is een huiskring voor ouders met kinderen in de leeftijd van ‘luier tot sluier’. Als (jonge) ouders loop je soms met veel vragen/onzekerheden en ervaringen rond. Hoe fijn en waardevol is het om dit met meerdere mensen te delen, hierin te groeien als ouder en samen met je gezin te groeien in het geloof.

Na het opzetten van een plan en goedkeuring door de kerkenraad zijn we van start gegaan met Samen Groeien. Via kerkblad en social media is er informatie verstrekt, waarbij de groep binnen afzienbare tijd gevuld was (15 personen).

De kringavond is thuis (1x per maand) waarbij we elke keer bij een ander ouderpaar de Samen Groeien avond hebben. Elke avond komt een ander thema aan de orde, zoals vertrouwen, geloven, bidden, Pasen, de Bijbel en nog vele andere onderwerpen. Ouders die de kring bezoeken kunnen ook een thema aandragen.

Een avond ziet er ongeveer als volgt uit:

  • welkom (uitleg van het thema)
  • gebed (aandragen gebedspunten)
  • introductie op het thema, meestal met een kort filmpje
  • lezen uit de bijbel, wat zegt de bijbel over het thema?
  • activiteit, dit kan zijn in groepjes stellingen bespreken / een spel spelen / knutselen / bowl maken (vruchten van de Geest) / actie schoenendoos / dienst voor gemeente organiseren
  • afsluiting in de vorm van een gedicht of gebed (door wisselende personen)

Met regelmaat krijgen de ouders ook een kleine meegever mee die past bij het thema. Uiteraard drinken we tijdens 2 korte pauzes ook koffie en thee en is er ruimte voor onderwerpen die “onder de koffie/thee” ter sprake komen.

Binnen de huiskring gebruiken we een appgroep om de thema’s en de praktische kant van een avond (datum, adres) te delen. Daarnaast wordt de app gebruikt om mooie en inspirerende foto’s en teksten met elkaar te delen en elkaar tot steun te zijn.

De facebookpagina “Samen Groeien Kollumerzwaag” wordt gebruikt om de thema’s en uitwerkingen van de avonden met geïnteresseerden (dichtbij of verder weg) te delen.

Nu na bijna 4 jaar Samen Groeien zijn wij zeer dankbaar dat we hier mee van start mochten gaan. Wij zijn ook dankbaar om Gods Leiding en Heilige Geest te ervaren in zowel het voorbereiden van deze avonden als de avonden zelf. Samen als kring zijn we gegroeid maar ook als team in de voorbereiding. We groeien in ons geloof en ook samen groeien we met onze kinderen op de weg waar God met ons meegaat.

Bent u/je na het lezen enthousiast geworden en wilt u/je graag meer informatie of ook een huiskring starten, neem gerust contact met ons op. De avonden zijn per seizoen en per thema uitgewerkt, met bijbehorende linkjes, tijdsindeling en benodigde materialen. We hopen op deze manier ook meerdere mensen enthousiast te maken over de prachtige opdracht die we vanuit de Bijbel hebben meegekregen. In Deuteronomium 6: 5-9 staat geschreven:

Houd van Hem met je hele hart, je hele ziel en alles wat je hebt. Bewaar in je hart wat ik jullie vandaag leer. Leer het aan je kinderen. Praat er met hen over als je thuis bent, als je onderweg bent, als je opstaat en als je naar bed gaat. Bind het als een teken om je pols en als een herinnering om je voorhoofd. Schrijf het op de deurposten van jullie huizen en op de poorten van jullie steden.

Het voorbereidingsteam bestaat uit Bianca Klaver-Ykema en Mattie Klaver-Schotanus. De contactgegevens zijn lb.klaver@outlook.com en mattieschotanus@hotmail.com.