Papa en mama hebben tijd voor mij, ik doe er toe

Papa en mama hebben tijd voor mij, ik doe ertoeHet bestuur van Gezinsfundament bestaat onder andere uit onze super enthousiaste secretaris: Marleen Repko. Ze wil jullie graag vertellen wat zij gaaf vindt in de opvoeding van haar zoontje (Casper, 2 jaar).

 Wat heeft je doen besluiten vier dagen per week thuis te zijn bij je zoontje?
Ja, ik heb er voor gekozen om 4 dagen in de week thuis te zijn. Omdat ik het allereerst heerlijk vind om tijd te hebben met m’n zoon!  Ik heb mogen ontdekken dat die eerste jaren zo ontzettend leuk zijn! Er zijn zoveel gave ontwikkelingen te zien, die ik echt niet had willen missen! Juist omdat ik zoveel tijd met hem doorbreng,  maak je daar veel van mee, hier geniet ik echt van!  Daarnaast weet ik dat in de eerste levensjaren een belangrijke basis wordt gelegd. Deze basis leg je als ouders. Ik ben ervan overtuigd dat de jaren die ik nu investeer in mijn zoon van wezenlijk belang zijn voor zijn verdere ontwikkeling.

Waarom heb je voor gastouderopvang gekozen en niet voor een kinderdagverblijf?
Omdat ik na de geboorte van Casper graag flexibel wilde blijven doorwerken. Dus keek ik uit naar flexibele opvang. De kleinschaligheid en de persoonlijke aanpak spraken mij gelijk aan. Wat ik heel prettig vind aan mijn gastouder is dat ze Casper goed aanvoelt.  En dat er veel  persoonlijke aandacht, liefde en zorg is. Er was al snel een goede klik tussen haar en mijn zoon. Dit is natuurlijk wel belangrijk. Verder ziet alles er heel verzorgd en netjes uit bij mijn gastouder. Ze heeft de huiskamer goed afgestemd op de opvang van de gastkinderen. Het speelmateriaal wordt met zorg uitgekozen en zij kijkt hierbij goed naar de voorkeur en leeftijd van het kind. 

Wat vind jij belangrijk in de opvoeding van je zoontje?
Ten eerste vind ik het heel belangrijk dat ik er voor Casper ben. Dus dat ik tijd voor hem heb en met hem doorbreng.  En dat hij al van jongs af aan mag leren:  ‘papa en mama hebben tijd voor mij, ik doe er toe’.  Van daaruit wil ik hem graag de liefde en de aandacht geven die hij nodig heeft. Zodat hij zich echt geliefd voelt. Mijn liefde voor m’n zoontje uit ik op verschillende manieren: veel lichamelijk contact,  knuffelen  en veel vasthouden, lekker stoeien, samen spelen, samen lezen, dingen leren en praten met m’n zoontje. Zo probeer ik hem zoveel mogelijk liefde mee te geven!  Verder vind ik het belangrijk een warme en veilige omgeving te creëren. Een warm opvoedingsklimaat te scheppen waarin Casper zich volledig geaccepteerd weet en waarbinnen hij zichzelf goed zal kunnen ontwikkelen.

Waarom ben je secretaris geworden van Gezinsfundament?
Ik werd gevraagd secretaris te worden, en ik heb “ja” gezegd . Omdat ik geloof in de missie die Gezinsfundament heeft. Een duidelijke missie en visie voor gezonde gezinnen! En ouders hierbij te helpen, van juiste informatie te voorzien, en te ’coachen’ waar nodig! Dit is toch super gaaf, hier word ik echt enthousiast van. En hier wil ik dus graag mijn steentje aan bijdragen.

Wat wil je andere ouders meegeven?
De volgende drie sleutelbegrippen: tijd, liefde en aandacht. Neem de tijd voor je kind, maak de ontwikkelingen mee, en geniet ervan! Zaai liefde zoveel als je kunt. Werk aan een warm opvoedingsklimaat. En richt je leven als ouder zo in, dat je aan deze wezenlijke zaken toekomt:  het geven van je tijd, je liefde en je aandacht.