Laat je kinderen tot bloei komen


Als ouders verlangen we ernaar dat onze kinderen uitgroeien tot gezonde, evenwichtige volwassenen die op hun eigen benen staan en een zegen zijn voor hun omgeving. Dat gaat echter niet vanzelf, daar hebben ze onze hulp als ouders bij nodig. Maar wat hebben ze dan van je nodig en hoe geef je hen dat, terwijl de opvoeding al veel van jou als ouder vraagt?

In vijf avonden gaan we dieper in op verschillende thema’s en krijg je veel handvatten en praktische tips die je thuis kunt toepassen. Daarmee willen we je helpen om de opvoeding leuker en makkelijker te maken. Ook is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Daarnaast is het mogelijk om vragen te stellen. Kortom: inspirerende, opbouwende én gezellige avonden waarmee je investeert in jouw gezin!

De avonden worden ingevuld door ontwikkelingspsychologe Imke Wijnhorst, MSc. van Stichting Gezinsfundament. Zij heeft vanuit haar achtergrond in de psychologie en haar uitgebreide ervaring met kinderwerk een brede kijk op het opvoeden van kinderen. Tevens is ze zelf moeder van een adoptiezoon.

Ouders, maar ook grootouders, mensen die met kinderen werken of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om de avonden bij te wonen. De focus ligt gedurende alle avonden op kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het zou leuk zijn als je alle vijf de avonden bijwoont, zodat we met elkaar een groep worden die elkaar ook steeds beter leert kennen. Het is echter ook mogelijk om één of enkele losse avonden bij te wonen. De avonden starten om 19:45 uur, inloop vanaf 19:30 uur.

De avonden worden georganiseerd door Stichting 1Thuis. Bij hen kun je je dan ook inschrijven om deel te nemen. Meer informatie over de kosten vind je hier. Het is ook mogelijk om de avonden online bij te wonen, hiervoor kun je contact opnemen met Stichting 1Thuis.

Data en onderwerpen:

3-9-2020: Geloofsopvoeding  In verband met een gebrek aan aanmeldingen vervallen.
Als christelijke ouders willen we onze kinderen graag opvoeden met het geloof. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Op welke leeftijd kun je hiermee beginnen en wat kun je je kinderen op welke leeftijd leren? Tijdens deze avond ontdek je dat je eigenlijk al meer aan geloofsopvoeding doet dan je zelf beseft. Ook krijg je leuke ideeën waar je thuis direct mee aan de slag kunt, zodat het geloof iets aantrekkelijks wordt voor jouw kinderen!

17-9-2020: Liefdevol bijsturen In verband met een gebrek aan aanmeldingen vervallen.
Alle kinderen testen regelmatig onze grenzen uit. Hoe stuur je hen als ouders op een positieve en effectieve manier bij? Hoe kun je je kinderen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid leren? Je krijgt tevens meerdere technieken aangereikt waarmee je een machtsstrijd met je kinderen kunt voorkomen.

1-10-2020: Hechting
Een goede hechting is erg belangrijk voor kinderen. Het vormt de basis waardoor kinderen zich kunnen gaan ontwikkelen. Maar wat is hechting eigenlijk precies en hoe kun je er als ouder voor zorgen dat je kinderen zich goed hechten? Hoe kun je herkennen of jouw kind goed gehecht is? Wat kun je er aan doen als je kind niet goed gehecht is? Deze en andere vragen zullen gedurende de avond worden beantwoord.

15-10-2020: Mediaopvoeding
Kinderen komen vandaag de dag al jong in aanraking met mobiele telefoons, tablets en computers. Hoe begeleid je hen hier goed in als ouders? Stel je grenzen en zo ja welke? Hoe praat je er met je kinderen over? Wat zijn de positieve effecten en de risico’s en hoe kun je kinderen daarvoor behoeden? Hoe leer je hen verantwoordelijk om te gaan met sociale media en het internet? Dit zijn onderwerpen die gedurende de avond aan bod komen. Je krijgt ook een aantal handige tips mee om dingen kindvriendelijk in te stellen op diverse apparaten.

29-10-2020: Seksuele opvoeding
De seksuele opvoeding is niet alleen dat ene gesprek dat je met je tienerzoon of -dochter hebt, maar begint al op jonge leeftijd. Je gaat ontdekken hoe kinderen zich per leeftijdsfase ontwikkelen op het gebied van seksualiteit, welk gedrag daar bij hoort, hoe je daar als ouder het beste bij kunt aansluiten en hoe en wanneer je daar met hen over kunt praten.

Kosten
Voor het bijwonen van alle vijf de avonden vraagt Stichting 1Thuis een minimale gift van € 65,- per persoon. Voor het bijwonen van losse avonden vragen ze een minimale gift van € 17,50 per persoon per avond. Dit kan via een eenmalige minimale gift worden gedoneerd.
De gift wordt gevraagd om de training te bekostigen. Alle extra giften zijn voor de verdere opbouw van Stichting 1Thuis. De stichting heeft een ANBI-status, dat betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

Voor de training zijn minimaal 10 deelnemers nodig.