Kinderen ontdekken Gods grote liefde voor ons VI

Dit weekend vieren we een super mooi feest! We mogen vieren dat Jezus voor ons stierf en weer opstond uit de dood. Onze redding, onze verlossing, onze eeuwige bestemming werd hier veiliggesteld. Hierdoor zijn wij rechtvaardig en hebben wij heelheid ontvangen. Jezus droeg onze fouten en tekorten en in ruil daarvoor ontvingen wij vrijheid en vreugde! In Jesaja 53:5 lezen we: “Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen!” Gaan jullie als gezin dit weekend ook Pasen vieren? Misschien met familie, of misschien alleen met jullie gezin? Lekker eten, tijd met elkaar, maar ook: stilstaan bij wat Jezus voor ons heeft gedaan. Daar wil ik jullie bij helpen. Vandaag geef ik jullie ideeën hoe je je kinderen kunt helpen inzien wat Pasen daadwerkelijk betekent.

Voor je kinderen heb je veel over. Toen ze baby waren, kwam je ’s nachts uit je bed om hen te voeden. Je regelde dat je thuis kon zijn als je kind ziek was. Je werkt hard om voldoende financiën te hebben om voor hen te zorgen.  Je staat op zaterdagochtend langs de lijn van het voetbalveld. En als het nodig zou zijn, zou je je leven over hebben voor je kind. Zo is het ook met Jezus. Hij gaf Zijn leven voor ons. Hij stierf een akelige dood, maar in Hebreeën 12:2 lezen we: “Hij kon Zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke blijdschap Hem te wachten stond.” Jezus keek vooruit, Hij zag dat wij gered zouden worden door Zijn offer. Dat vooruitzicht maakte Hem blij. Daardoor kon Hij het aan.

Vanuit het perspectief van God de Vader bekeken, is het minstens zo pittig wat Hij moest doorstaan voor ons. Hij liet Zijn enige Zoon sterven voor ons. Kun je het je voorstellen? Jouw enige kind, dat moet sterven om iemand anders te redden? Zou jij het er voor over hebben? God wel in elk geval! In Johannes 3:16 lezen we: “Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” Ook God wist waarvoor Hij het deed. Hij hield zó veel van ons en wilde zó graag dat wij bij Hem konden komen, dat Hij het leven van Zijn Zoon daar voor over had. Wat een diepe liefde!

Zijn offer heeft ons veel gebracht. Eeuwig leven, maar ook voor vandaag redding, vreugde, vrede, genezing, voorziening… ofwel: alles wat je nodig hebt om een overvloedig leven te kunnen leven! In Johannes 10:10 zegt Jezus: “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.” Wanneer jullie dit weekend als gezin bij elkaar zitten om te herdenken wat we met Pasen vieren, helpen onderstaande ideeën je wellicht om hier invulling aan te geven.

Voorbereiding

 • Neem van tevoren even de tijd om na te denken wat Jezus’ sterven en opstanding voor jou persoonlijk betekenen. Waaraan merk je dat je bent gered? Ervaar je de vrede, de vreugde en de genezing die Hij bewerkstelligde door Zijn offer? Vraag Jezus of Hij je vandaag een onderdeel van Zijn reddingswerk aan je te laten zien waar je je nog niet zo bewust van was. Prijs God voor Zijn reddingsplan en Zijn grote offer voor jou!
 • Kies uit onderstaande ideeën één of meerdere activiteiten uit die je met Pasen als gezin wilt gaan doen. Kijk daarbij naar wat aansluit bij de leeftijd en het karakter van je kinderen. Kies activiteiten waarvan je weet dat je kinderen ervan zullen genieten. Hebben je kinderen heel verschillende voorkeuren? Kies dan een combinatie van activiteiten, zodat er voor ieder kind iets bij zit waar hij of zij helemaal blij van wordt. Voor sommige ideeën is een korte voorbereiding nodig, zorg dat je van tevoren alles klaar hebt liggen.

Ideeën

 1. Wat is een offer?

Vertel je kinderen dat God in het oude testament, dat is de tijd voordat Jezus leeftde, allerlei regels gaf. Regels om goed te leven. Als ze zo’n regel overtraden, dan moesten ze een offer brengen. Dat betekent dat ze iets aan God moesten geven, in ruil om vergeven te worden. Meestal was dat een dier. Lees maar in bijvoorbeeld Leveticus 5:5-6:

“Als iemand weet dat hij iets verkeerds heeft gedaan, moet hij dat in het openbaar zeggen. Hij moet zijn fout toegeven. En hij moet een schaap of een geit aanbieden aan de Heer. Het moet een vrouwelijk dier zijn. Dat dier is voor het offer waarmee een fout goedgemaakt wordt. Als de priester het dier geofferd heeft, zal de Heer de fout vergeven.”

Tijdens het offer, werd het dier doodgemaakt. Als het ware werd het dier daardoor gestraft voor jouw fouten. Jezus wordt ook wel het ‘offerlam’ van God genoemd. Hij werd met Pasen doodgemaakt, niet voor de fouten van één mens, maar voor de fouten van ons allemaal. Daardoor hoeven wij nu geen offers meer te brengen aan God als wij iets fout doen. We mogen Hem danken dat Hij ons heeft vergeven!

 1. Berekenen wat Jezus voor je heeft betaald

Deze activiteit kun je het beste doen, nadat je idee nummer 1 hebt gedaan. Heb je die niet gedaan, leg dan op zijn minst uit dat mensen voordat Jezus kwam, allemaal een offer moesten brengen aan God als straf voor hun zonden. Bij iedere fout die ze maakten, hoorde een offer dat ze moesten brengen.

Maak vooraf een lijst van fouten die je kinderen wel eens maken en zet daarachter (fictief) bedragen die als offer betaald zouden moeten worden. Neem daarbij bedragen die enigszins in verhouding liggen tot hun zakgeld. Bijvoorbeeld:

 • Liegen = 1 euro
 • Gemeen doen = 1 euro
 • Iemand slaan = 2 euro
 • Niet luisteren naar je moeder = 1,50 euro
 • Enzovoort…

Laat je kinderen de lijst zien. Leg uit dat mensen vroeger voor elke fout die ze hadden gemaakt, een offer moesten betalen aan God. Dat was toen een dier, maar omdat we nu niet zoveel dieren meer hebben, doen we even alsof het om geldboetes gaat. Vraag ze om uit te rekenen hoeveel zij zouden moeten betalen voor de dingen die ze in het afgelopen jaar verkeerd gedaan hebben. Leg vervolgens uit dat dit niet meer hoeft. Jezus heeft onze straf gedragen. Hij heeft alles voor ons betaald. Hij heeft het ons vergeven!

 1. Het voorhangsel is gescheurd – variant 1

Toen Jezus stierf aan het kruis, scheurde het voorhangsel doormidden. Neem een oud gordijn of lap stof en leg je kinderen uit dat de mensen vroeger niet bij God mochten komen. Ze mochten niet zomaar met Hem praten. God is heilig en mensen doen wel eens verkeerde dingen dus dat kon niet samengaan. Er hing een gordijn tussen God en de mensen. Houd het gordijn omhoog en leg uit dat God aan de andere kant van het gordijn is. Maar toen Jezus stierf, is het voorhangsel gescheurd. Scheur het gordijn doormidden om voor je kinderen visueel te maken wat er is gebeurd. Daardoor kunnen wij nu gewoon met God praten en mogen we altijd bij Hem komen.

 1. Het voorhangsel is gescheurd – variant 2

Neem een oude (schoenen)doos en allerlei papier en stukjes stof. Je kinderen mogen een tabernakel knutselen zoals die er vroeger uitzag. Eventueel kunnen jullie Exodus 25-27 lezen ter inspiratie. Of misschien staat er wel een plaatje in jullie kinderbijbel. Zorg ervoor dat er ook een voorhangsel in deze tabernakel komt te hangen. Leg nu uit wat bij variant 1 staat, maar in plaats van het grote oude gordijn door te scheuren, scheuren jullie het voorhangsel in de zelfgemaakte tabernakel door.

 1. Zware zorgen

Neem een grote rugtas en allerlei voorwerpen die zorgen, problemen en fouten symboliseren. Bijvoorbeeld: vieze lappen stof die staan voor de fouten die we hebben gemaakt, een baksteen die staat voor de dingen waar we ons zorgen over maken, iets dat kapot is dat staat voor een vriendschap die kapot is gegaan, een pleister die staat voor onze ziekten, een agenda die staat voor ons drukke schema en de haast die we daardoor soms hebben. Zorg daarnaast voor een lege vuilniszak en een kruis (dit mag een klein kruis van papier zijn als je geen houten kruis hebt).

Laat je kinderen de tas zien en leg uit dat die symbool staat voor hun leven. In je leven kunnen allerlei dingen gebeuren die vervelend en moeilijk zijn. Die draag je met je mee. Dat merk je, doordat je er bijvoorbeeld steeds weer aan moet denken. Laat de voorwerpen één voor één zien en leg uit wat ze betekenen. Pas ze ook toe op een concrete situatie in je gezin, bijvoorbeeld bij de pleister: benoem een lichamelijke klacht of ziekte die één van jullie daadwerkelijk heeft (gehad). Zoek met elkaar bij elk voorwerp een concreet probleem of last. Vervolgens doen jullie al deze dingen in de rugtas en doen hem dicht. Om de beurt mogen je kinderen de tas optillen: hoe zwaar is hij? Vervolgens houden jullie een wedstrijdje: wie kan het snelst met deze zwarte rugtas op de rug, 10 rondjes door het huis lopen? Kies een route door het huis die ze hierbij moeten afleggen. Houd de tijd bij op een stopwatch: wie is het snelst? Vervelend hè om met zoveel problemen en lasten rond te lopen? Gelukkig heeft Jezus al onze lasten gedragen aan het kruis! Maak met elkaar de tas weer open. Neem de voorwerpen er één voor één uit, waarbij je nogmaals benoemd waar ze voor staan. Doe ze dan in een lege vuilniszak. Zet die vuilniszak bij het kruis. Toen Jezus daar stierf, droeg Hij de zware lasten allemaal in Zijn lichaam. Van alle mensen samen was dat zó zwaar, dat Hij stierf. Doe de lege tas weer dicht en vraag je kinderen nogmaals om hem op te tillen. Dat voelt een stuk fijner hè? Zo mogen wij nu door het leven! Jezus heeft al onze lasten gedragen! Als er nieuwe dingen bij komen, bijvoorbeeld als we ziek worden of ons ergens zorgen over maken, dan mogen we dat aan Jezus geven. Weten je kinderen ook hoe ze dat kunnen doen? Door het aan Jezus te vertellen en Hem te danken dat Hij het heeft gedragen voor ons.

 1. Zonsopkomst

Toen Jezus stierf, werd het drie uur lang helemaal donker. Alsof de hele aarde verdrietig was dat Hij stierf. ’s Avonds wordt het ook donker. De zon gaat onder en we zien niets meer. Dit kan ons doen herinneren aan toen Jezus stierf. Maar drie dagen nadat Hij stierf, stond Jezus weer op uit de dood! Hij had de dood overwonnen. Net zo komt de zon iedere morgen weer op. Dat mag ons iedere dag weer doen herinneren aan het feest van Jezus’ overwinning. Sta samen met je kinderen vroeg op komende zondag om samen de zonsopkomst te gaan bekijken. De zon komt dan rond 06:30u op dus zorg dat jullie om 06:15u klaar zitten op een plek waar je de zonsopkomst goed kunt zien. Neem een ontbijtje mee en sta erbij stil hoe mooi dit moment is en hoe het ons iedere dag herinnert aan Jezus’ overwinning!

 1. Evangeliseren

Ga met je kinderen de straat op of naar een andere plek waar jullie met elkaar het evangelie gaan vertellen aan mensen. Maak vooraf samen leuke pakketjes of cadeautjes die jullie aan de mensen kunnen geven, bijvoorbeeld een klein zakje paaseitjes met een kaartje eraan met een Bijbeltekst erop. Vertel hen dat er een God is die van hen houdt. Leer je kinderen een aantal dingen die ze kunnen vragen of uitleggen, bijvoorbeeld of de mensen weten waarom we Pasen vieren, wat we dan vieren (dat Jezus opstond uit de dood) en wat Jezus’ opstanding voor hen betekent. Laat je kinderen de mensen ook hun eigen verhaal vertellen: wat vinden zij zelf zo bijzonder aan Jezus en waarom is het zo fijn om vrienden met Jezus te zijn? Nodig mensen eventueel uit voor de Paasdienst bij jullie in de kerk.

 1. Zingen

Zing met elkaar Als je veel van iemand houdt en/of My redeemer lives. Doe lekker mee met de gebaren in het filmpje van My redeemer lives. Maak er een feestje van door je kinderen op instrumentjes mee te laten spelen.

Kennen je kinderen ook geen mooier geschenk dan wat God hen gaf (bij het liedje Als je veel van iemand houdt)? Als ze zeggen van wel, bijvoorbeeld ze noemen een fiets die ze hebben gekregen, vraag ze dan wie die fiets gemaakt heeft. Als ze zeggen: ‘de fietsenmaker’, vraag ze dan wie de fietsenmaker gemaakt heeft. Zo kun je door middel van doorvragen, je kinderen helpen inzien dat uiteindelijk alle goede dingen van God afkomstig zijn.

 1. Voorlezen

Lees het Paasverhaal voor uit jullie eigen kleuterbijbel of kinderbijbel. Vraag je kinderen om elke keer dat ze het woord ‘Jezus’ horen, hun handen in de lucht te steken. Als ze woorden horen die gaan over sterven en dood, dan gaan ze even op de grond liggen (meteen daarna komen ze weer overeind wanneer je verder leest). Als ze woorden horen die gaan over de opstanding, dan springen ze in de lucht. Kijk vooraf even hoe deze dingen in jullie Bijbel genoemd worden en geef specifiek aan je kinderen aan bij welke woorden ze op de grond mogen gaan liggen of op mogen springen.

 1. Eeuwig leven

Doordat Jezus voor ons stierf, hoeven wij nooit meer te sterven. Op een dag zal ons lichaam wel dood gaan, maar ons ziel blijft altijd leven. Wij mogen namelijk naar onze Vader in de hemel gaan. Daar zullen we voor altijd blijven leven. Dat noemen we ook wel het eeuwige leven. Praat kort met je kinderen over wat hun beeld is bij het eeuwige leven. In de hemel is geen pijn en geen verdriet meer.

Leg nu uit dat het eeuwige leven niet alleen betekent dat we straks in de hemel bij God mogen komen. Het betekent ook dat we nu al bij Hem zijn. Lees dit vers voor: “Het eeuwige leven is dat zij U kennen als de enig ware God, en Jezus als de Christus Die U naar de aarde hebt gestuurd.” (Johannes 17:3). God kennen, betekent ook dat we weten dat Hij heel veel van ons houdt en dat Hij het allerbeste voor ons heeft gegeven. Ook nu al mogen we genieten van een goed leven omdat we bij Jezus horen. Lees Johannes 10:10 voor: “Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven.” Wat betekent dat voor je kinderen, leven in overvloed? Dat betekent dat we altijd blij mogen zijn. Ook al gebeuren er vervelende dingen, God blijft van ons houden en als we daar aan denken, maakt dat ons elke dag weer blij. (Als je kinderen graag Bijbel lezen, kun je met elkaar ook nog de volgende teksten opzoeken en lezen: Johannes 10:28 (NBV), Johannes 3:16 en 2 Korintiërs 4:18.) Hoe kunnen we God laten zien dat we blij zijn om wat Hij heeft gedaan? Bedenk samen met je kinderen hoe jullie van vandaag (Pasen) een groot feest kunnen maken. Maak samen slingers, blaas ballonnen op, bak een lekkere taart… VIER FEEST! Dát is het eeuwige leven, vandaag al hier op aarde!

 1. Kleuren

Je kinderen mogen onderstaande kleurplaat inkleuren. Door erop te klikken, wordt hij uitvergroot, zodat je hem kunt printen. Tijdens het kleuren kun je eventueel (als je dat nog niet in één van de andere activiteiten hebt gedaan) praten over wat dit vers betekent.

Een fijne Pasen toegewenst!

Imke