Kinderen ontdekken Gods grote liefde voor ons II

Vorige week zijn we van start gegaan met een serie van zes weken, waarin we je tips geven om samen met je gezin toe te leven naar Pasen. Je kinderen mogen, samen met jou, ontdekken hoe groot Gods liefde voor hen is. De afgelopen week gingen we er op in dat God ons vertelt hoeveel Hij van ons houdt. Hebben jouw kinderen ook Gods liefdesbriefjes gezocht door het hele huis? Of hebben ze misschien een mooie collage gemaakt over Gods liefde voor hen? Als je foto’s hebt gemaakt, vinden we het leuk die te zien! Deze week geven we je nieuwe leuke en creatieve ideeën om een gezinsmoment in te vullen in de aanloop naar Pasen. Dit keer mogen je kinderen gaan ervaren dat God het fijn vindt om bij hen te zijn.

Als je veel van iemand houdt, dan vind je het fijn om tijd door te brengen met die persoon en bij die persoon te zijn. Kun je je nog herinneren hoe zeer je uitzag naar je volgende afspraakje toen je net verkering had? Mijn man en ik konden niet wachten en spraken een dag nadat we verkering hadden gekregen, spontaan weer af, omdat we elkaar zó graag wilden zien en bij elkaar wilden zijn… Ook met je kinderen merk je dit: je vindt het fijn als ze weer thuis komen uit school of van een logeerpartijtje. Andersom zijn je kinderen blij als jij of je partner ’s avonds thuis komt uit je werk of vliegen ze je om de nek als je thuiskomt van een meerdaagse zakenreis. Samen zijn is gezellig en er is gelegenheid om elkaar lief te hebben.

Net als wij mensen, vindt ook God het fijn om samen te zijn. Samen met ons. Hij is graag bij ons. In de Bijbel lezen we dat Hij altijd bij ons is (zie de Bijbelteksten verderop onder de opdracht ‘rekenstrijd’). Hij wil graag dat wij dat ook in de gaten hebben en dat wij heel bewust tijd nemen om ook bij Hem te zijn, zodat we kunnen genieten van Zijn aanwezigheid. Bijvoorbeeld zoals staat in Hooglied 8:3 ‘Mijn hoofd ligt op zijn linkerarm en met zijn rechterarm omarmt hij mij.’ Vandaag mogen je kinderen gaan ontdekken hoe ze Gods aanwezigheid kunnen ervaren.

Voorbereiding

  • Denk eens na en praat met je partner over het ervaren van Gods aanwezigheid. Waaraan merk je dat Hij bij je is? Zijn er ook momenten dat je het niet merkt? Lukt het je dan wel om toch te geloven dat Hij bij je is? Haal je op zo’n moment steun uit een Bijbeltekst waarin God belooft dat Hij bij je is? Op wat voor momenten ervaar je Gods aanwezigheid juist wel heel sterk? Wat voel je dan?
  • Lees de onderstaande ideeën door en kies uit welke jij met je gezin wilt gaan doen. Kijk daarbij naar wat aansluit bij de leeftijd en het karakter van je kinderen. Sommige kinderen zijn beweeglijk en doen graag een actieve opdracht, andere kinderen zijn weer heel creatief en vinden het heerlijk om met verf aan de slag te gaan. Jij weet het beste wat jouw kinderen aan zal spreken. Hebben je kinderen heel verschillende voorkeuren? Kies dan een combinatie van activiteiten, zodat er voor ieder kind iets bij zit waar hij of zij helemaal blij van wordt. Voor sommige ideeën is een korte voorbereiding nodig, zorg dat je van tevoren alles klaar hebt liggen.
  • Neem een moment waarop jullie allemaal thuis zijn en tijd en rust hebben om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Maak er een gezellig moment van met elkaar. Doe bijvoorbeeld eerst jullie favoriete spel met elkaar en maak er zo een complete gezinsavond van. Zorg voor iets lekkers te eten en te drinken. Geniet ervan!

 Ideeën

Bijbelstudie

Lees de onderstaande Bijbelgedeelten met elkaar. Het Bijbelgedeelten tussen haakjes leggen een wat moeilijker principe uit en zijn dus bedoeld om te lezen met wat oudere kinderen. Zijn je kinderen nog wat jonger, sla deze dan eventueel over om het wat eenvoudiger te houden.

(Hebreeën 10:19-20 Omdat Jezus Zijn leven en Zijn bloed voor ons heeft gegeven, broeders, mogen wij bij God komen. Omdat Hij Zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen dat het Allerheiligste van het Heilige scheidde; en dat gordijn is Zijn lichaam.)

Marcus 6:31-34 Hij zei tegen hen: “Kom, we gaan naar een stille plaats, dan kunnen we een beetje uitrusten.” Want er liepen zoveel mensen heen en weer, dat ze niet eens de kans kregen rustig te eten. Zij gingen de boot in en voeren weg om ergens alleen te zijn. De mensen die hen zagen wegvaren, konden wel raden waar zij naar toe gingen en liepen er ook heen. Toen Jezus uit de boot stapte, zag het op de oever zwart van de mensen, die uit de dorpen en steden waren gekomen. Hij had met hen te doen, het leek net een kudde schapen zonder herder. Daarom vertelde Hij hun weer over God.

Johannes 14:12 Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader.

Johannes 14:16-17 Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij u zal blijven. Dat is de Heilige Geest, Die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. U kent Hem wel omdat Hij bij u blijft en in u zal wonen.

(Johannes 14:18-20 Ik zal u niet als ouderloze kinderen achterlaten. Ik kom bij u terug. Nog even en dan kan de wereld Mij niet meer zien. Maar u zult Mij wel kunnen zien, omdat Ik dan weer leef. Daardoor zult u het echte leven ontvangen. Op die dag zult u begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat u in Mij bent en Ik in u.)

Johannes 16:7 Wat Ik zeg, is de waarheid. Toch is het voor u beter dat Ik wegga, anders kan mijn Plaatsvervanger niet bij u komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar u toe.

 

Leg je kinderen uit dat toen Jezus op aarde was, iedereen graag bij Hem wilde zijn. Waarom was dat? Omdat Hij een bijzondere liefde had voor alle mensen. Hij genas mensen, vergaf mensen en deed wonderen. Iedereen wilde wel bij Hem in de buurt zijn. Maar Jezus kon maar op één plek tegelijk zijn. Daarom zei Hij dat Hij weg moest gaan en dat Hij een plaatsvervanger zou sturen. Weten je kinderen wat dat betekent? Bijvoorbeeld als de juf ziek is, en er komt een andere juf lesgeven. Maar Jezus stuurde een hele bijzondere Plaatsvervanger, namelijk de Heilige Geest. Hij woont in ons en kan daardoor bij ons allemaal tegelijk zijn. Zo hoeven we niet meer achter één iemand (Jezus) aan te lopen om Gods liefde te ontvangen. Maar is die altijd in ons.

Voor de oudere kinderen: in het Oude Testament konden mensen niet zomaar bij God komen. Dat mocht alleen de hogepriester op bepaalde momenten en onder bepaalde voorwaarden. Maar door Jezus’ offer, mogen we nu allemaal bij Hem komen. Dat lezen we in Hebreeën 10:19-20. Johannes 14:18-20 legt ons uit hoe Jezus wegging en de Heilige Geest in Zijn plaats kwam. Begrijpen ze hoe dit Bijbelgedeelte dit uitlegt?

 Als je kinderen het erg leuk vinden om Bijbelteksten op te zoeken maar daarentegen niet zo van rekenen houden, kun je ook nog samen de Bijbelteksten opzoeken die onder de activiteit ‘rekenstrijd’ genoemd staan, zonder de sommen te maken.

Je ziet God niet, maar Hij is er wel

Praat met je kinderen over wat ik in de inleiding beschreef: als je van iemand houdt, wil je graag bij diegene zijn. Merken je kinderen dat ook? Met wie vinden ze het leuk om tijd samen door te brengen? Leg vervolgens uit dat dit ook voor God geldt. Hij houdt van ons en is daarom altijd bij ons. Wij houden ook van Hem, vinden we het ook fijn om tijd met Hem door te brengen?

Het kan soms een beetje raar lijken: God is altijd bij ons, maar we zien Hem niet. Hoe kan dat nou? Om je kinderen dit heel eenvoudig uit te leggen, doe je het volgende: je zet een deur op een kier en gaat zelf aan de andere kant van de deur staan. Zorg dat je kinderen je niet kunnen zien. Dan praat je tegen je kinderen: “Hoor je mij? Zie je mij? Waar ben ik?” Ze zien je niet, maar ze horen je wel en weten dat je aan de andere kant van de deur bent. Zo is het ook met God. We zien Hem niet maar toch is Hij bij ons.

Jezus uitnodigen

Kinderen hebben een groot voorstellingsvermogen. Ze zijn prima in staat om met hun geestelijke ogen, Jezus te zien. Wat je kunt doen, is je kinderen te vragen om voor zich te zien dat ze op hun favoriete plek zijn. Wat is hun favoriete plek? Misschien in de speeltuin, of juist in hun eigen slaapkamer. Vervolgens mogen ze zeggen: “Jezus, ik nodig U uit om bij me te komen.” God is er altijd, maar wanneer we Hem bewust uitnodigen, helpt ons dat om Zijn aanwezigheid op te merken. Vervolgens mogen ze ‘zien’ hoe Jezus bij hen komt op die favoriete plek. Als ouder kun je je kind vragen stellen om te helpen: “Zie je Jezus? Wat doet Hij? Wat zegt Hij tegen je?” Wat je ook kunt doen, is om je kinderen te vragen zich voor te stellen dat ze ‘in een Bijbelverhaal stappen’ waar Jezus ook in voorkomt. Bijvoorbeeld de storm op het meer of de wonderbaarlijke voedselvermenigvuldiging. Waar zijn ze zelf in dat verhaal en wat doen ze? Hoe is het om Jezus te zien doen wat Hij in het verhaal doet?

Als je kinderen al wat meer gewend zijn om Jezus voor zich te zien in een situatie, dan kun je ook met hen oefenen om Jezus uit te nodigen in de situatie waarin ze nu zijn of in een moeilijke situatie. In het boek Met de ogen en oren open wordt meer uitgelegd over het zien en uitnodigen van Jezus in situaties en hoe je je kind daarbij kunt helpen. Het boekje Jezus horen en zien zou je als vervolg van deze oefening aan je kinderen kunnen voorlezen. Je kinderen worden hierin stap voor stap meegenomen in het horen en zien van Jezus in alledaagse en ingebeelde situaties.

Aanbidding

Wanneer we God aanbidden, dan kan het vaak gebeuren dat we God heel dichtbij voelen. We focussen onze aandacht op Hem en dat helpt ons om te gaan merken dat Hij bij ons is. In Psalm 100:4 staat: ‘Zing een loflied wanneer u de tempelpoort ingaat. Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam.’ Kies met elkaar één of meerdere mooie aanbiddingsliederen uit. Dat zijn liederen waarin je zingt hoe groot en geweldig God is, alsof je het áán Hem vertelt met je lied. Dus niet een liedje waarin je zingt “God is goed”, maar een liedje waarin je zingt: “U bent goed”.  Dan is het als een persoonlijke serenade aan God. Help je kinderen om hun aandacht op God te richten terwijl ze het zingen en te zeggen dat het een liefdeslied is dat ze voor God zingen, om Hem te vertellen hoe blij ze met Hem zijn. God vindt het heel leuk om hier naar te luisteren. Wat merken je kinderen tijdens en na het zingen? Voelen ze Zijn vrede en liefde? Zien ze voor zich dat ze voor Hem staan en dat Hij blij naar ze kijkt terwijl Hij naar hun lied luistert? Of zien ze misschien wel dat God ze vastpakt en met hen danst?

Schilderen

Vraag samen met je kinderen of God jullie een mooi beeld wil laten zien. Dat is een plaatje in je hoofd. Een beeld over dat Hij bij ons is. Misschien wil Hij wel laten zien hoe Hij met je speelt, of hoe je bij Hem op schoot zit. Geef je kinderen even de tijd om hun ogen dicht te doen en te ontdekken welk beeld God hen geeft. Vervolgens mogen je kinderen het beeld dat ze gezien hebben, gaan schilderen. Laat ze ook vertellen wat ze gezien hebben en wat ze erbij voelen.

Zoek en vind Jezus

Dit is een activiteit voor beweeglijke kinderen, maar andere kinderen kunnen er ook zeker van genieten! Als voorbereiding hang je briefjes met nummertjes erop, kriskras door het hele huis heen. Hang zoveel nummers op, dat in elke ruimte in huis één briefje hangt. De bedoeling is dat de briefjes met opeenvolgende nummers, steeds zo ver mogelijk uit elkaar hangen. Dus nummer 1 bijvoorbeeld op zolder, nummer 2 juist in de schuur en nummer 3 weer ergens boven, enzovoort. Zorg dat je kinderen (en je partner) niet hebben gezien waar de nummertjes hangen en welke nummers waar hangen. Leg ook stiften klaar in verschillende kleuren.

Om het spel makkelijker te maken voor kleinere kinderen, kun je ook minder briefjes ophangen en eventueel geen nummers erop zetten zodat de volgorde er niet toe doet.

Geef ieder kind (en je partner) een stift in een andere kleur. Leg uit dat jullie een zoekspelletje gaan doen. Vertel dat je door het huis heen nummers hebt opgehangen en dat ze die moeten gaan zoeken. Ze moeten ze op volgorde gaan zoeken. Dat betekent dat ze eerst op zoek moeten naar nummer 1. Komen ze per ongeluk eerst nummer 3 tegen? Doorzoeken dan maar! Zijn ze bij nummer 1, dan zetten ze een kruisje op het briefje met hun eigen stift. Als ze goed onthouden waar nummer 3 hing, dan komt dat van pas nadat ze nummer 2 hebben gehad. Leg uit dat het een wedstrijdje is wie als eerste op de goede volgorde alle briefjes heeft aangekruist. De kruisjes op de briefjes helpen je controleren of ze overal zijn geweest. Of ze ook in de goede volgorde hebben gelopen, moet je zelf in de gaten houden. Ga daarvoor zelf op een centrale plek staan (bijvoorbeeld in de hal), zodat je een beetje in de gaten kunt houden of iedereen op de goede volgorde overal langs is geweest. Eventueel kun je ook naderhand vragen of je kinderen de volgorde nog weten.

Leg uit dat er naast het nummers zoeken, nog een extra uitdaging bij hoort. God is namelijk bij ons. Hij vindt het leuk om dingen met ons samen te doen en plezier met ons te maken. Daag je kinderen uit om tijdens het spel hun geestelijke ogen open te houden. Waar zien ze Jezus? Misschien herinneren ze zich een speciaal moment dat ze hebben gehad met God als ze in hun eigen slaapkamer zijn. Of roept Hij ‘kiekeboe’ om het hoekje als je in de schuur komt, omdat Hij je aan het lachen wil maken. Wellicht zien je kinderen Jezus mee rennen terwijl ze de trap op rennen. Vraag je kinderen om tijdens het zoekspel op te letten waar ze Jezus zien. Na afloop van het spel, kijk je wie het eerste terug is en bespreek je met elkaar waar jullie Jezus gezien hebben en ervaren.

Rekenstrijd

Voor kinderen die rekenen leuk vinden, is deze opdracht een leuke uitdaging! Geef ieder kind (en je partner) onderstaande puzzel, 6 blaadjes die als boekenlegger kunnen dienen, een pen en een Bijbel. Pas eventueel vooraf de moeilijkheid van de sommen zelf aan door de sommen te vervangen door moeilijkere of makkelijkere sommen (maak dan zelf een schema op papier). De uitkomst van de sommen vertelt welke Bijbelverzen je kinderen mogen opzoeken. Op de blaadjes schrijven ze de Bijbeltekst die het moet zijn (alleen de verwijzing, dus bijvoorbeeld “Lucas 1 vers 1”) en ze doen deze als boekenlegger op de juiste bladzijde in de Bijbel. Wie is het eerste klaar? Daarna lees je de Bijbelteksten met elkaar door en bespreek je wat je hier leest. In elke tekst vertelt God ons dat Hij altijd bij ons is. Praat hierover door met je kinderen: merken ze dit altijd? Weten ze dat God bij hen is, ook al merken ze het misschien niet altijd? Helpt het misschien om één van deze teksten uit hun hoofd te leren, zodat ze zich die kunnen herinneren wanneer ze een keer niet merken dat God bij hen is? Welk van deze verzen vinden ze het mooiste of is hier het meeste voor geschikt? Eventueel kun je er een extra wedstrijdje van maken, dat je je kinderen de komende week elke dag overhoort en dat je punten bijhoudt: één punt voor elke keer dat ze de hele tekst goed op kunnen zeggen. Wie heeft na een week de meeste punten?

Dit is de rekenpuzzel:

Mattheüs 7×4 vers 50-30
Psalmen 11×11 vers 10:2
Johannes 2×7 vers 22-6
Jesaja 93-52 vers 5×2
Psalmen 11+12 vers 36:9
Psalmen 98+41 vers 55:11

 

Dit zijn de Bijbelteksten die je kinderen als het goed is vinden:

  • Mattheüs 28:20 En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.”
  • Psalmen 121:5 De HERE is uw beschermer; zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft ook Hij altijd bij u.
  • Johannes 14:16 Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij u zal blijven.
  • Jesaja 41:10 Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met mijn heilrijke rechterhand.
  • Psalmen 23:4 Zelfs als ik door een donker dal moet lopen, ben ik niet bang, want U bent dicht bij mij. U bewaakt mij en gaat de hele weg met mij mee.
  • Psalmen 139:5 U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij.

God ervaren in de natuur

Als we buiten lopen, kunnen we verwonderd staan over God. Ga eens op pad om de dingen die God gemaakt heeft, te voelen, te ruiken, te proeven en te ervaren. Als je samen buiten loopt als het hard waait of regent, voel je de wind of de regen die God heeft gemaakt. Of loop eens met blote voeten door het gras: voel je hoe het kriebelt tussen je tenen? Ruik eens aan een bloem, wat ruikt het lekker! Merk je daardoor dat God bij je is? Loop met je blote voeten het water in bij de zee en voel de golven, dat voelt bijzonder! Voel je Gods warmte wanneer de zon lekker schijnt? Hoor je de vogels een mooi lied zingen en kun je dit ervaren als een verzoeknummer van God voor jou? Proef eens iets dat gegroeid is in jullie tuin en ervaar je Gods heerlijke smaken in je mond?

Eventueel kunnen jullie God ook vragen of Hij jullie iets bijzonders wil laten zien. Laat je leiden, heb je het idee dat je een bepaalde kant op moet, ga daar dan heen. Waar komen jullie terecht en wat zien jullie daar? Misschien wil God jullie een mooi cadeau geven op deze plek. Ik heb zelf wel eens gehad dat ik op een hele mooie plek stond en dat God me vroeg om me heen te kijken. Ik zag aan alle kanten mooie dingen. Toen zei Hij me dat Hij ook op zo’n mooie plek woont, namelijk in mijn hart. Dat vond ik heel bijzonder, dat God het zo mooi vindt in mij, ik voelde hierdoor Zijn liefde voor mij. Als jullie je door Gods Geest laten leiden, wil Hij jullie vast ook zoiets moois laten ervaren!

Verhaal vertellen

Is je kind een goede verhalenverteller? Laat hem of haar dan eens een verhaal bedenken waarin hij samen met Jezus iets gaafs gaat doen. Misschien een Bijbelverhaal waarin hij of zij zelf één van de hoofdpersonen is naast Jezus, of een situatie in de huidige tijd waarin je kind samen met Jezus op pad gaat en Gods liefde laat zien aan anderen. Je kind mag het verhaal vertellen, opschrijven of misschien vindt hij of zij het leuk om er een strip over te maken?

Anderen bemoedigen

Bij deze opdracht, ga je aan de slag om andere mensen of kinderen te bemoedigen. Als jullie inmiddels na één of twee van de vorige activiteiten zelf weten en hebben ervaren dat God bij jullie is, mogen jullie anderen hiermee ook tot zegen zijn. Kennen jullie misschien iemand die het op dit moment moeilijk heeft? Bijvoorbeeld iemand die ziek is, of een klasgenootje waarvan de ouders zijn gescheiden? Hoe zouden jullie dit kind of deze persoon kunnen bemoedigen met wat jullie vandaag hebben geleerd (dat God altijd bij je is)? Jullie kunnen bijvoorbeeld een kaartje schrijven of iets knutselen wat laat zien dat God bij je is. Of jullie kunnen Gods aanwezigheid laten merken door een keer iets leuks met diegene te gaan doen, waar hij van kan genieten. Maar misschien hebben je kinderen nog wel hele andere goede ideeën hoe je deze persoon tot steun kunt zijn!

Ik wens jullie een heel mooi gezinsmoment en bijzondere ontmoetingen met God toe. Doen jullie volgende week ook weer mee? Dan gaan we ontdekken dat God graag met ons praat!

Imke

DOOR NAAR DEEL 3 >>>