Kinderen die Jezus’ stem verstaan

God is een sprekende God. Hij vindt het fijn om met Zijn kinderen te praten. In de Bijbel lezen we bijvoorbeeld in 1 Samuël 3 dat God met een klein kind praat. Maar gelukkig is dat niet alleen iets wat in de Bijbel voorkwam. Ook vandaag de dag praat God met mensen en zeker ook met kinderen. Betty ervaart wekelijks dat kinderen Jezus’ stem verstaan. Ze deelde haar getuigenis met me:

“Drie jaar geleden nam ik de leiding over van een kinderkoortje in de katholieke kerk. Een paar maanden daarna kwam ik zelf tot levend geloof. Aan het koortje nemen wisselend verschillende kinderen deel, gemiddeld zo’n tien kinderen tussen de vijf en twaalf jaar oud. We repeteren één keer per week op vrijdagavond en zingen zo nu en dan mee met vieringen. Ik vind het belangrijk om met de kinderen te bidden voor we zingen en wilde hen ook leren zelf te bidden. Ik wil hen graag meer van Jezus laten zien. Op een dag kreeg ik het boek ‘Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest’. In dit boek staan heel veel getuigenissen van kinderen die ontmoetingen hebben met God. Wat ik las, sprak me erg aan. Vooral het verhaal over de vijfjarige Megan, die op date ging met Jezus, vond ik bijzonder. Ik besefte dat God van me vroeg om ook samen met de kinderen op het koor Hem te gaan ontmoeten en naar Zijn stem te gaan luisteren.

Ik vond het eerst wel een beetje spannend: wat zou er gaan gebeuren? Maar ik was ook nieuwsgierig en dacht: ik kan het gewoon proberen. God gaf me een groot geloof hiervoor. Ik ben het gewoon gaan doen. Ik zei bijvoorbeeld tegen de kinderen: ‘Als je tijdens het zingen van dit lied nog iets van Jezus hoort, moet je het zeggen.’ Of ik vroeg hen: ‘Zullen we even kijken of je nog iets van Jezus hoort?’ De kinderen waren hier helemaal niet mee bekend, maar vonden het toch meteen heel logisch en gingen het meteen doen. Binnen een paar seconden zag ik al vingers de lucht in gaan van kinderen die Jezus’ stem hadden gehoord en niet konden wachten om dit te delen. Ik leg de kinderen uit dat God op verschillende manieren spreekt, bijvoorbeeld door iets te zeggen, door iets te laten zien, of door een lied. Ook zeg ik erbij dat God sowieso van ze houdt, je hoeft niet altijd iets te ervaren.

De kinderen zien vaak een beeld dat ze bij Jezus op schoot zitten, of dat Jezus hen knuffelt, of ze zien Jezus voor zich met een groot hart om Hem heen. Ook bemoedigt Hij hen regelmatig, bijvoorbeeld dat het goed gaat met het zingen of dat Jezus hen gaat helpen met het zingen. Hij geeft hen complimenten, zoals ‘je bent mooi’, zeker bij kinderen die onzeker zijn. Dit helpt hen echt omdat het Jezus is die het tegen hen zegt. Eén meisje hoorde een keer dat Jezus zei dat de kinderen elkaar complimenten mochten geven en dat gingen ze toen meteen doen. We hebben ook wel eens samen aan Jezus gevraagd wat voor lied we mochten gaan zingen. Toen we het lied dat we in gedachten kregen, gingen zingen, merkte ik dat de kinderen het niet zomaar zongen, maar echt vol overgave God aanbaden, met hun hand op hun hart of hun handen in de lucht. Ik ervaarde dat de atmosfeer veranderde, zo bijzonder! Ik wil de kinderen graag leren om God te aanbidden met hun hele hart.

Toen ik merkte dat Jezus daadwerkelijk tot de kinderen sprak, was ik, ondanks dat ik wist dat het kon, heel verbaasd en verwonderd. Ik vond het heel gaaf dat het echt gebeurde! Ook zag ik in hoe eenvoudig het eigenlijk was om dit toe te passen en dat de kinderen gewoon Gods stem verstonden en beelden zagen. Het gebeurt nu ook regelmatig dat de kinderen voor elkaar bidden wanneer iemand ziek is of pijn heeft, en bijna ieder kind wordt door God genezen. Ik probeer de kinderen over Jezus te leren, maar ondertussen leer ik zelf ook veel van hen omdat zij zoveel geloof hebben. Mijn geloof wordt er door opgebouwd.

Erg mooi vind ik ook dat ik merk dat kinderen er thuis mee aan de slag gaan. Een meisje van het koor was ook op gitaarles gegaan en had zelf een lied geschreven voor God om Hem te aanbidden. Een ander kind had gezien dat ik steeds opschrijf wat de kinderen van Jezus hebben gehoord en vertelde dat hij thuis ook in een boekje opschreef wat Jezus tegen hem zei. Zijn boekje was zelfs al vol! Een ander kind had een zieke opa en Jezus had tegen hem gezegd: ‘zorg maar goed voor opa’. Dat had hij gedaan en hij had ook voor zijn opa gebeden. Ik heb ook een gebedsteam opgezet van mensen die doordeweeks bidden voor de kinderen van het koor en hun ouders. God is aan het werk!”

Erg gaaf hoe God Betty gebruikt om kinderen met Hem in contact te brengen! Naast het leiding geven aan dit koortje, werkt Betty als gastouder en is bovendien nog vrijwilliger in het AZC, waar ze ook met kinderen werkt. God heeft haar duidelijk geroepen om te werken met kinderen en een licht voor hen te zijn. Ik vond het erg bijzonder om te horen hoe God aan het werk ging in dit koortje en hoe eenvoudig de kinderen het luisteren naar Jezus’ stem oppakten. Bedankt Betty, voor het delen van je verhaal. Als jij dit leest en je hebt zelf kinderen of je werkt met kinderen, zou ik je willen aanmoedigen om dit ook eens met hen te gaan proberen!

Veel plezier met het luisteren naar Jezus’ liefdevolle stem!

Imke