Een moedeloos jongetje werd dolenthousiast: Jezus bevrijdt!

blij jongetje
Wat een krachtige woorden staan er in Psalm 18:2-3: “Ik heb U lief, Here, U bent mijn kracht. Here, U bent als een rots voor mij, als een sterk fort. Altijd bent U mijn bevrijder. Mijn God bent U, mijn rots, bij U schuil ik. Achter U, mijn schild, schuil ik weg. U verkondigt mijn redding en bij U mag ik veilig wonen.” Een indrukwekkend feit om tot je door te laten dringen: altijd bent U mijn bevrijder! Merk jij dat in je eigen leven, dat God je steeds weer bevrijdt? Ervaren je kinderen dit ook? In het boek ‘Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest’ van Jennifer Toledo, las ik een prachtig getuigenis. Het gaat over een jongetje dat door Jezus wordt bevrijdt van onzekerheid. Ik zie het zo voor me, dat stralende jongetje. Jennifer vertelt:

Een Jezusbeker

Tijdens een andere zendingsreis werd ik, nadat ik een paar dagen met een groep kinderen gewerkt had, aangesproken door een van de moeders. Zij wilde me vertellen wat God aan het doen was in haar zoontjes van vier en zes jaar oud. De oudste hield van sport en was daar erg goed in. Hij had al een paar bekers gewonnen en het was duidelijk dat hij uitblonk in sport. De jongste had het moeilijk met het succes van zijn broer. Hij wilde enorm graag goed zijn in sport, net als zijn broer, maar hij was nog klein en hij was niet erg gecoördineerd in zijn motoriek. Het leek erop dat sport nooit zijn sterkste kant zou worden. De moeder vertelde me dat hij vaak huilde en vroeg wanneer hij zelf goed genoeg zou zijn om een beker te winnen. Elke keer dat zijn broer met een beker thuiskwam, groeide zijn wanhoop en raakte hij weer dieper in de put, omdat hij maar geen beker kon winnen.
In de week waarin wij kinderdiensten hielden, leerden de jongens over hoe je Gods stem kunt verstaan en ’s avonds oefende het gezin samen met het luisteren naar God.
Op een avond, toen de moeder de twee jongens naar bed bracht, moedigde ze hen aan om die nacht te luisteren naar Gods stem. De volgende ochtend vroeg kwam de jongste opgewonden zijn kamer uitgerend en riep: ‘Ik heb een beker! Ik heb een Jezusbeker gekregen’! Hij straalde van oor tot oor en was een en al enthousiasme.
‘Wat bedoel je?’, vroegen zijn ouders. Hun zoon vertelde dat hij een droom had gehad. In de droom kwam Jezus naar hem toe en zei: ‘Jij bent er zó goed in om mensen lief te hebben. Je bent een kampioen in liefde! Dus Ik ga jou de beker uitreiken. Jij krijgt een Jezusbeker!’ Dat was wat deze jongen nodig had. Hij was een en al opwinding, én apetrots dat hij een Jezusbeker had. Zijn hart was bevrijd van alle onzekerheid!
Is dat niet prachtig? God is volmaakt, Hij is fantastisch! God ontmoet ons juist op het punt waar we Hem nodig hebben. Deze moeder was blij dat ze me dit verhaal kon vertellen. Ze zei dat je het nieuwe enthousiasme van het gezicht van haar kind kon aflezen, uitgelaten als hij was, omdat hij zo door Jezus gezegend was.

Uit: Kinderen hebben geen kleinere Heilige Geest – Jennifer Toledo
Hier vind je een inkijk versie van het boek of je kunt het boek hier bestellen.

 

Wat een prachtig verhaal! Ik werd helemaal enthousiast toen ik het las. Jezus is zo groot en zo goed! Hij kent ons persoonlijk en weet precies wat we nodig hebben en waar we mee zitten!

Wat kun jij hier praktisch mee als ouder? Allereerst is het goed om te geloven en vertrouwen dat het waar is wat in de Bijbel staat: “Altijd bent U mijn bevrijder”. Als je dat op dit moment niet ervaart in jouw leven, helpt het om dit in je gebed meerdere keren hardop uit te spreken:
“Heer, U bent altijd mijn bevrijder. Ook al ervaar ik het op dit moment niet, ik weet dat U altijd mijn bevrijder bent. U zult me bevrijden uit iedere vervelende situatie. Dank U wel voor Uw bevrijding.”
Dit mag je ook aan je kinderen leren. Lees samen het gedeelte uit de Psalm door en praat er eens met elkaar over: ervaar jij Gods bevrijding? Wanneer heb je meegemaakt dat God jou heeft bevrijd? Wat doe je als je dat op een bepaald moment niet ervaart? Vertel ook een verhaal waarin jij zelf hebt ervaren dat God jou heeft bevrijd.

Het tweede wat je kunt doen, wat ook in het verhaal duidelijk werd, is je kinderen stimuleren in het luisteren naar Jezus. Zeg eens wanneer jullie samen bidden: “We nemen even tijd om naar Jezus te luisteren. Hij wil graag met ons praten.” Of moedig, net als de moeder in het verhaal, je kinderen aan om zelf naar Jezus te luisteren wanneer ze gaan slapen. Gods is altijd vol liefde voor ons en Hij vindt het heerlijk om ons met Zijn liefde te overladen. Dat doet Hij onder andere door met ons te praten. In Job 33:14-15 staat: “God spreekt wel degelijk – nu op de ene, dan op de andere wijze – hoewel de mens dat misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld in dromen en in nachtelijke visioenen als een diepe slaap komt over mensen die op bed liggen.” Binnenkort een blog waarin ik verder inga op het luisteren naar de stem van God.

Ik geloof dat God ook jou en jouw kinderen zal bevrijden van de dingen waar jullie op dit moment tegenaan lopen. Het zal jullie, net als het jongetje in dit verhaal, dolenthousiast maken!

Imke