In gemeenschap leven met je kind

Gezinsfundament (11)Bij het woord ‘gemeenschap’ denken we allemaal direct aan seksualiteit. Maar gemeenschap heeft ook een andere betekenis. In de Bijbel betekent gemeenschap ook wel: elkaar kennen, een band hebben en het leven met elkaar delen. Heb jij een band met je kind? Ken je hem of haar echt, weet je wat jouw kind bezighoudt? 

De intieme band tussen ouder en kind noemen we ook wel hechting. De hechting is belangrijk omdat kinderen dit nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen, een gevoel van veiligheid en zelfvertrouwen op te bouwen en te leren omgaan met emoties. Het allerbelangrijkste voor het ontstaan van deze emotionele band, is of het kind zich veilig voelt bij jou als ouder/verzorger. Hieronder een paar tips die je kunnen helpen om hiervoor te zorgen.

Geef je kind wat hij of zij nodig heeft. In de eerste jaren is dit enorm belangrijk, omdat je baby voor zijn lichamelijke behoeften volledig afhankelijk is van jou. Wanneer je baby merkt dat je hem eten geeft wanneer hij honger heeft, hem troost wanneer er iets dwars zit en hem de aandacht geeft waar hij behoefte aan heeft, dan zal hij merken dat hij zich aan je toe kan vertrouwen. Dit lijkt heel vanzelfsprekend, maar om je kind dit 24 uur per dag te kunnen geven, is het belangrijk dat je als ouder ook in je eigen behoeften voorziet en zorgt voor balans in je leven. Wanneer je niet goed voor jezelf zorgt en daardoor bijvoorbeeld te druk of erg moe bent, lukt het ook moeilijker om voor je kind te kunnen zorgen. Vraag waar nodig om hulp en bewaak hoe het met jezelf gaat, dan kun je ook een veilige basis zijn voor je kind!

Ook wanneer je kind wat ouder is, heeft hij of zij je nog nodig. Belangrijk is dan onder andere dat je kind de gelegenheid krijgt om met je te praten over wat hem bezighoudt. Maak jij hier dagelijks tijd voor vrij? Wat is er van grotere waarde voor je: je Iphone, de televisie en de afwas of je kind? Wanneer jij je kind regelmatig je volle aandacht geeft en geduldig naar hem luistert, zal hij zich gemakkelijker veilig voelen bij je. Zet je oordelende bril (die we als ouders vaak onbewust ophebben) daarbij af en probeer te begrijpen hoe datgene wat je kind je vertelt voor hem of haar voelt. “Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.” (Jakobus 1:19) Laat merken dat je je kind steunt en moedig hem of haar aan om zelf over oplossingen na te denken. Je hoeft je kind niet te betuttelen door alles voor hem op te lossen, juist wanneer je hem uitdaagt om zelf de situatie op te lossen, leert hij daarvan. Dit zal je band met hem, in tegenstelling tot wat je misschien denkt, juist versterken, omdat je laat merken dat je in de capaciteiten van je kind gelooft.

Het kan soms best moeilijk zijn om allereerst tijd vrij te maken en daarnaast geduld op te brengen om er écht voor je kind te zijn en te investeren in de band die je met hem of haar hebt. Veel andere activiteiten en mensen vragen om onze tijd. Aan ons als ouders de uitdaging om bewust de keuze te maken om prioriteit te geven aan een goede band met ons kind. Als dat even moeilijk is, bedenk dan dat God zelf alles heeft opgegeven voor Zijn relatie met ons. Wij mogen daarin Zijn voorbeeld volgen. Wat helpt jou om prioriteit te geven aan de gemeenschap met je kinderen?

Over gemeenschap gesproken… volgende week een blogbericht over de seksuele ontwikkeling & opvoeding van je kinderen!