Hoe komt de baby in mama’s buik?

Gezinsfundament (01)Als ouder van opgroeiende kinderen, kunnen je kinderen je soms vragen stellen die je wangen rood doen kleuren. Je peuter of kleuter wil alles weten, ook op het gebied van seksualiteit. Maar je vindt het toch net wat gemakkelijker om de vraag te beantwoorden waarom bananen krom zijn dan hoe een baby in mama’s buik komt of waarom mama geen plasser heeft. Hoe ga je om met deze (en andere) vragen van je kind rondom seksualiteit? 

Allereerst is het goed om te weten dat het stellen van deze vragen past bij de ontwikkelingsfase waarin je kind zich bevindt. Vanaf een jaar of twee beginnen kinderen meer na te denken en situaties te begrijpen. Dit brengt hun nieuwsgierigheid op gang: ze gaan hun eigen lichaam te ontdekken, hun lichaam vergelijken met anderen en willen weten hoe dingen zitten. Dit is heel normaal op deze leeftijd en past ook bij de periode waarin kinderen zindelijk worden. Een besef van schaamte rondom geslachtsdelen hebben ze nog niet, dit ontstaat pas later (rond de 7 jaar).

Vervolgens is het goed om te weten welke invloed jij als ouder in deze fase hebt op de seksuele ontwikkeling van je kind. Wanneer jij ‘gewoon’ over deze onderwerpen praat, geslachtsdelen bij hun naam noemt en hun vragen beantwoordt, dan help je je kinderen bij het accepteren van hun geslachtsdelen. Het zijn onderdelen van je lichaam, door God geschapen met een mooi plan, net zoals je handen en je voeten. Wanneer jij hier echter niet over durft te praten of er met afkeer over praat en hen verbiedt om hun eigen lichaam te verkennen, dan geef je je kind het beeld mee dat deze lichaamsdelen er niet mogen zijn.

Bovendien leer je je kind door in deze fase al open over dit onderwerp te praten, dat open communicatie over seksualiteit goed is. Dit zal je kind helpen om, wanneer hij of zij wat ouder zijn, ook naar je toe te komen met vragen over dit onderwerp. Het is immers een ‘normaal’ gespreksonderwerp binnen het gezin. Ook heb je hiermee al een positieve invloed op de toekomstige huwelijksrelatie van je kind. Dit lijkt nog ver weg, maar wanneer kinderen al op jonge leeftijd geleerd hebben om op een normale manier over seksualiteit te praten, dan zullen ze het ook gemakkelijker vinden om in hun huwelijk dit onderwerp bespreekbaar te maken met hun partner.

De vragen die je kinderen stellen mag je uiteraard wel op een kinderlijke manier beantwoorden. Bijvoorbeeld bij de vraag over waarom mama geen plasser heeft, hoef je geen hele anatomie-les te geven maar kun je simpelweg antwoorden ‘God heeft jongens en meisjes verschillend gemaakt’. Pas je antwoorden aan op wat je kind kan begrijpen. Welk beeld wil jij je kinderen meegeven over zijn geslachtsdelen en het onderwerp seksualiteit? Hoe laat je dit aan je kinderen merken en wat straal je uit wanneer dit onderwerp op tafel komt?