Hemelvaart: Jezus delegeert Zijn kracht

Vandaag is het Hemelvaart. Een extra vrije dag, dat is lekker, maar ook een mooie feestdag. We mogen terugdenken aan de dag dat Jezus naar de hemel toe ging, nadat Hij uit de dood was opgestaan. In deze blog mag je ontdekken waarom het nodig was dat Jezus naar de hemel toe ging, en waarom we dus Hemelvaart vieren.

Als Jezus op aarde rond gaat en overal mensen geneest, bevrijdt en helpt, wordt Hij steeds populairder. Grote menigten mensen willen naar Hem toe. Ze hebben gehoord dat er iemand is die blinden weer laat zien en lammen weer laat lopen en willen dit met eigen ogen aanschouwen. Ze zijn benieuwd wat Hij te vertellen heeft. Op meerdere plaatsen in de evangeliën lezen we dat Jezus voor grote groepen sprak. Denk bijvoorbeeld aan de wonderbaarlijke vermenigvuldiging, waar duizenden mensen bijeen gekomen waren om naar Jezus te luisteren. Of de grote massa mensen die om Jezus heen drong, toen de bloedvloeiende vrouw naar Hem toe wist te komen en de zoom van Zijn kleed wist aan te raken, waarna ze werd genezen. Kortom: Jezus had het behoorlijk druk. Iedereen wilde wat van Hem. Dat lezen we ook in Lukas 5:15: “Toch wist iedereen binnen de kortste tijd wat voor kracht er van Jezus uitging. Van alle kanten stroomden de mensen toe om te luisteren naar wat Hij zei en om genezen te worden.” Helemaal begrijpelijk natuurlijk!

In Exodus 18 lezen we ook al een verhaal over iemand die het druk had. Dat was Mozes. Hij sprak recht tussen de Israëlieten. Als ze het met elkaar oneens waren over iets, kwamen ze bij Mozes, en die deed namens God een uitspraak over wie er gelijk had of hoe het geschil moest worden opgelost. Daar was hij veel tijd mee kwijt. Zijn zittingen duurden van ’s morgens tot ’s avonds (Exodus 18:13). In vers 14 lezen we: “Toen Mozesʼ schoonvader zag hoeveel tijd dit kostte, zei hij: ‘Waarom doe je dit allemaal alleen, terwijl al die mensen daar de hele dag op hun beurt moeten wachten?’” Nadat Mozes had uitgelegd waarom hij dit werk deed, lezen we in vers 17 en 18: “‘Maar dat kan toch zo niet!’ riep zijn schoonvader. ‘Op deze wijze raak je overbelast en ook voor het volk is het zo veel te vermoeiend. Wat moet er van het volk terecht komen als jij het werk niet meer aankunt?’” Hij raadde Mozes aan om mensen uit te kiezen die een deel van zijn werk over konden nemen.

Dit is precies wat Jezus ook deed met Hemelvaart en Pinksteren. In Handelingen 1 staat het verhaal van Hemelvaart, maar in Johannes 16:7 kondigt Jezus al aan: “Maar wat Ik zeg, is de waarheid, het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe.” Jezus wilde de Helper, dat is de Heilige Geest, naar de mensen sturen. Die zou er voor zorgen dat wij allemaal in staat zijn om Gods waarheid te kennen en in Zijn kracht te leven. Zo hoefde Jezus dat niet meer allemaal alleen te doen. Maar de Heilige Geest kon niet naar ons toe komen, zolang Jezus nog op aarde was. Daarom ging Hij naar de hemel. Dat is wat we vandaag vieren.

Net voordat Hij opsteeg naar de hemel, kondigde Jezus aan: “Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.” (Handelingen 1:8). De Heilige Geest, die in Jezus’ plaats zou komen, zou het mogelijk maken dat wij allemáál de kracht hebben om het goede nieuws van het evangelie aan anderen te vertellen, zoals Jezus deed toen Hij op aarde was. Ook hebben we daardoor allemaal Zijn kracht in ons, waardoor we kunnen bidden voor genezing en bevrijding van mensen.

Met je kinderen kun je hier eens over doorpraten. Misschien kun je een situatie uit je eigen leven als voorbeeld nemen waarin je erg druk was omdat je veel te doen had. Op zo’n moment is het handig als andere mensen een paar van je taken overnemen. Of je neemt als voorbeeld de taken in huis. Er is veel werk, zoals schoonmaken, eten koken, tafel dekken, de was. Doordat jullie allemaal iets doen en je kinderen ook wat taken hebben, kunnen jullie met elkaar alles af krijgen. Jezus had ook heel veel werk hier op aarde. Er waren veel zieke mensen, arme mensen en verdrietige mensen. Hij heeft er al heel veel genezen toen Hij er was, maar het was voor Hem veel makkelijker om ons allemaal een stukje mee te laten helpen. Maar omdat Jezus’ kracht zo bijzonder was, konden wij dit niet zolang Hij nog op aarde was. Hij moest wel naar de Hemel gaan om die kracht van God, de Heilige Geest, in ons te laten komen.

Met kleine kinderen is het leuk om dit verhaal na te spelen met legopoppetjes. Neem één poppetje die Jezus voorstelt en zet er heel veel poppetjes omheen: de mensen die naar Hem kwamen luisteren en genezen wilden worden. Leg uit dat Jezus het zo wel erg druk had en dat Hij een beter idee had. Neem een aantal nieuwe poppetjes (de discipelen, maar ook jij en ik) en zet ze klaar. Laat zien dat Jezus naar de hemel ging (til het Jezus-poppetje heel hoog op en zet het bijvoorbeeld op een hoge kast) en leg uit dat kort daarna de kracht van Jezus weer naar beneden kwam, op de discipelen en op ons. Nu kunnen wij allemaal de mensen helpen, troosten en genezen. Verdeel de discipelen en de poppetjes die jullie zelf vertegenwoordigen over de tafel en zet om hen allemaal een klein groepje poppetjes neer om dit zichtbaar te maken. Wat een goede oplossing van Jezus, om Zijn taken te verdelen! Wij mogen allemaal Gods liefde uitdelen aan de mensen om ons heen.

Volgende week vieren we Pinksteren en gaan we met elkaar ontdekken wat het betekent dat we de kracht van de Heilige Geest hebben ontvangen en hoe we die kracht kunnen inzetten. Voor vandaag: een fijne Hemelvaart!

Imke