Gezinsfundament groeit!

We mogen terugkijken op een mooi jaar in 2016! Gezinsfundament is in het afgelopen jaar uitgegroeid van een beginnende organisatie, naar een organisatie die volop seminars verzorgt. Een organisatie die succesvol extra begeleiding biedt aan gezinnen die dat nodig hebben. Een organisatie die vele duizenden mensen inspireert door berichten via sociale media. Bovendien is Gezinsfundament afgelopen jaar begonnen met het verzorgen van live webinars. Daarbij ontvangen ouders vanuit huis informatie en tips over diverse thema’s die betrekking hebben op de opvoeding van kinderen en hebben ze de gelegenheid om vragen te stellen. In ons jaarverslag 2016 is een overzicht te vinden van ons bereik in het afgelopen jaar. We zijn God dankbaar voor Zijn trouw. Zijn liefde voor kinderen en gezinnen is eindeloos. Door Zijn kracht, Zijn zegen en Zijn leiding hebben we dit prachtige werk kunnen doen. Uit de reacties, waarvan er een aantal in het jaarverslag 2016 te vinden zijn, blijkt dat ouders blij zijn met wat we doen. Ook zijn we dankbaar voor de subsidies en donaties die we mochten ontvangen om ons werk mogelijk te maken. We zien uit naar de mooie dingen die in 2017 klaarliggen voor gezinnen in ons land!