Geef niet op


In de Bijbel lezen we dat Jezus soms ontmoedigd raakte als de discipelen nog niet begrepen wat Hij hen probeerde te leren. Misschien heb jij dat ook wel eens bij je kinderen. In Marcus 8:17-18 lezen we bijvoorbeeld dat Jezus tegen Zijn discipelen zei: “Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: ‘Waarom maken jullie je zorgen over brood? Begrijpen jullie het dan niet? Heb je het nu nog niet door? Jullie hebben nu al zoveel gezien en zoveel gehoord! Het lijkt wel of het jullie niets heeft gedaan.”

Toch hield Hij vol ze te onderwijzen. Mooi om te beseffen is dat de discipelen later wel de eerste kerk opgebouwd, een groot deel van het Nieuwe Testament geschreven en ervoor gezorgd dat wij nu ook het evangelie kennen. Dus het kan soms lijken of mensen, of je kinderen, niet oppikken wat je hen probeert te leren, toch ligt er nog steeds een groot plan op hun leven. Ze zullen uiteindelijk meer bereiken dan jij je wellicht nu kunt bedenken!

Imke