Financiën I – God wil overvloed geven

geldEen prettig gezinsleven, waar denken we dan aan? Dan denken we aan blijdschap, geluk en liefde in overvloed. Maar daar horen ook financiën bij. Dat er voldoende is om te kunnen leven, om van het leven te kunnen genieten en om een deel weg te kunnen geven als zegen voor andere mensen. Daar willen we de komende weken eens wat dieper op ingaan. Wat zegt de Bijbel over financiën? Wat is Gods wil daarin voor ons? Hoe kunnen we er voor zorgen financieel gezond te leven? En hoe voeden we onze kinderen hierin goed op? Vandaag deel 1 van een serie blogs over dit thema, waarin we gaan kijken wat God hierin voor ons wil. 

God wil ons graag overvloed geven. Een aantal gedeelten in de Bijbel maken ons dat duidelijk. In het oude testament zien we al dat God graag geeft in overvloed. Dat begint al in het Hof van Ede, net na de schepping: God zegt tegen Adam en Eva dat ze van alle bomen in de hof vrij mogen eten (Genesis 2:16). Er was dus een overvloed aan allerlei lekker fruit en overig voedsel. In Exodus 16:20 lezen we dat God het volk Israël iedere dag méér dan voldoende eten gaf. Het regende dagelijks manna en kwartels (brood en vlees) uit de hemel, zoveel dat sommige Israëlieten geneigd waren hier extra van te verzamelen. God gaf hen dus meer dan ze op een dag nodig hadden. In het boek Job lezen we dat de duivel Job op de proef stelde, maar dat nadat hij deze proef had doorstaan, God hem zegende met het dubbele van wat hij daarvoor bezat (Job 42:10). In Psalm 23 lezen we dat David schrijft dat het hem aan niets ontbreekt en dat zijn beker overvloeit, omdat de Heer zijn herder is.

Ook in het Nieuwe Testament staat meerdere keren dat God een gevende God is. Het belangrijkste is dat Hij ons Zijn allergrootste geschenk gaf: Zijn eigen Zoon! In 2 Cor. 9:15 staat dit mooi omschreven: “Dank God voor Zijn Zoon, Die Hij heeft gegeven. Dat is zo geweldig dat er geen woorden voor zijn.” Romeinen 8:32 sluit daar mooi op aan: “Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” Denk je dat eens in: God was bereid om het belangrijkste wat Hij had, Zijn eigen Zoon, aan ons te geven. Natuurlijk wil Hij ons dan ook andere dingen geven!

God vindt het fijn om Zijn kinderen te zegenen, net zoals wij als ouders onze kinderen graag zegenen. Dat maakt Hij ons duidelijk in Mattheüs 7:9-11: “Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen? En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet! Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse Vader het goede geven aan wie Hem erom vragen.” God is onze Vader en een Vader wil nou eenmaal het allerbeste voor Zijn kinderen. Dat zul je zelf waarschijnlijk wel herkennen!

In Johannes 10:10 lezen we wat Jezus zelf hierover zegt. In het tweede gedeelte van het vers, zegt Hij heel mooi: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Jezus kwam naar de aarde omdat Hij ons wilde zegenen met overvloed. Maar waarom hebben zovelen dan toch niet die overvloed? Waarom moeten velen leven met minder, de eindjes aan elkaar knopen, of hebben zelfs tekort? Dit noemt Jezus in het eerste gedeelte van het vers: “De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan.” Het is de duivel die komt om de overvloed die God ons heeft gegeven, van ons te stelen. Hij wil dat we gebrek leiden en tekort komen. Hij heeft het van ons afgepakt. Maar gelukkig mogen we weten dat hij is verslagen (Col. 2:14-15). Hij probeert soms nog dingen van ons te stelen, maar heeft er geen recht meer op. We mogen alles terug verwachten wat hij van ons gestolen heeft!

Ook 2 Cor. 9:8 vind ik een mooi vers. Daarin lezen we waarom God het zo fijn vindt om ons overvloedig te zegenen: “God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.” God wil ons dus graag zoveel geven, dat wij genoeg hebben om er van te genieten en om óók nog aan anderen te kunnen geven. Wat een mooie bevestiging dat Hij een gevende God is! De komende weken gaan we ook dieper in op het geven aan anderen en op de financiële opvoeding van je kinderen. Ik hoop dat je de volgende delen ook zult lezen en wens je een overvloedig 2017 toe!

Imke