Een voorbeeld zijn voor je kinderen

Als ouders die hun kinderen het geloof willen meegeven, verlangen we ernaar dat onze kinderen zelf met God gaan leven. We hopen dat ze een eigen relatie met God opbouwen en Hem als hun Vader, Voorziener en beste Vriend gaan beschouwen, zodat ze vervolgens Zijn liefde weer kunnen uitdelen aan anderen. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen met God gaan leven?

In 1 Korintiërs 11:1 (Nieuwe Bijbelvertaling) lezen we: “Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.” Kinderen imiteren mensen om hen heen. Dat is de manier waarop ze leren hoe het leven werkt. Op jonge leeftijd doen ze dit heel direct in allerlei kleine dingen. Onlangs was ik op pad met het zoontje van vrienden van ons (twee jaar). We waren door het park gelopen en er zat wat vuil aan mijn schoen, dus dat veegde ik er even af. Zijn schoenen moesten natuurlijk ook schoongemaakt worden. Ik at een appel en had voor hem een banaan bij me, maar nee, hij wilde ook een appel. Prachtig om te zien hoe hij me in heel veel dingen nadeed. Worden kinderen iets ouder, dan zit het vaak meer in hun houding. Een jongetje dat ik ken is altijd heel behulpzaam naar andere kinderen, een mentaliteit die hij overgenomen heeft van zijn ouders.

Ons voorbeeld is dus belangrijk. Dat werkt ook zo in de geloofsopvoeding van onze kinderen. De beste investering die we daarom kunnen doen, is om zelf navolgers van Christus te zijn. Hoe ziet jouw eigen relatie met God eruit? Lees je regelmatig in de Bijbel en zien jouw kinderen dat? Dank je God en betrek je Hem bij situaties in je leven? Dien je Hem in de kerk? Groei je in je geloof? Je kinderen zullen jouw liefde voor Hem proeven en imiteren.

Natuurlijk is het leuk om Bijbelverhalen voor te lezen, om Bijbelse knutselwerkjes te maken met je kinderen en samen liedjes te zingen. Maar het meegeven van zoveel mogelijk kennis is niet de kern van geloofsopvoeding. Het belangrijkste is dat je door alles heen laat merken wie God voor jou is. Vertel je kinderen wat een verhaal voor jou betekent of hoe jij merkt dat God in jouw leven aanwezig is. Leg ze eens uit waarom jij zo graag andere mensen dient. Die echtheid, dat is waar kinderen naar verlangen en wat het geloof aantrekkelijk maakt voor hen. Juist in de huidige tijd waarin kinderen veel voorbeelden zien via sociale media, is het belangrijk dat wij als ouders onze kinderen een sterk voorbeeld geven om na te volgen. Hoe mooi zou het zijn als we allemaal in het nieuwe jaar onze kinderen laten zien dat wij investeren in onze persoonlijke relatie met God en zo een levend voorbeeld voor hen zijn!

Imke

Dit artikel verscheen eerder als column in GroeiMagazine.
Wil je meer leren over de geloofsopvoeding? Volg dan onze online cursus!