Een relatie met God voorleven


Als ouders willen we graag het geloof aan onze kinderen meegeven. We hopen dat ze zelf een levendig geloof opbouwen. Maar hoe doe je dat eigenlijk, het geloof doorgeven? Allereerst begint het bij je eigen voorbeeld. Jij mag de relatie die je hebt met God, aan je kinderen voorleven. Zodat zij gaan zien hoe dat werkt, een relatie hebben met God. Wanneer we kinderen leren de tafel te dekken of “dank u wel” te zeggen, doen we dit voor. Zo kunnen ze zien hoe het moet en ons nadoen daarin. Op dezelfde manier werkt het ook met het geloof. Wij mogen voordoen hoe we een relatie met God hebben.

Kinderen imiteren hun ouders in veel dingen. Dat heb je vast wel eens gemerkt. Er wordt wel eens gezegd dat kinderen een spiegel zijn voor ouders. Je ziet je eigen gedrag terug. Dat is één van de sterkste manieren waarop kinderen leren: door dingen na te doen. Je kunt kinderen nog zo vaak vertellen dat ze niet met een telefoon aan tafel mogen zitten, maar als jij als ouder het wel doet, zullen zij het ook gaan doen. Kinderen kijken naar jouw gedrag en doen dat na. Daarom is het goed om als ouders je eigen gedrag eens onder de loep te nemen. Doe ik dingen waarvan ik graag wil dat mijn kinderen die ook gaan doen?

Vandaag focussen we ons daarin op het geloof. Hoe ziet jouw relatie met God eruit? Op welke manier ben jij met God bezig? Misschien lees je ’s ochtends altijd even in de Bijbel. Of misschien bid je hardop als je staat te koken. Die dingen zien je kinderen. Maar het kan ook zijn, dat je kinderen niet zien dat jij een relatie hebt met God. Wellicht vind je het praktischer om te bidden of Bijbel te lezen wanneer de kinderen op bed liggen. Heel begrijpelijk, natuurlijk. Alleen zien je kinderen dat dan niet. Daarom wil ik je vandaag eens uitdagen om heel bewust tijd met God te nemen op een moment dat je kinderen dat zien.

Een aantal mogelijke vormen noemde ik net al als voorbeeld. Maar het kan ook op andere manieren. Belangrijk is dat je kinderen zien dat jij een eigen relatie met God hebt. Dus bovenop de tijd dat je met elkaar als gezin samen uit de (kinder)bijbel leest of samen bidt. Ik hoorde eens van iemand dat toen zij klein was, haar moeder zich dagelijks even terugtrok in de slaapkamer om tijd met God door te brengen. Zij had dit, nu ze volwassen was, nog steeds onthouden en dit was een sterk voorbeeld voor haar geweest.

Onlangs las ik in Exodus 24:12-18 een mooi stukje over Mozes, dat hier bij aansluit:

Dit is het Bijbelgedeelte waar het over gaat:

“De Here zei tegen Mozes: ‘Klim omhoog naar de plaats waar Ik ben, dan zal Ik u de wet en de geboden geven, die Ik op stenen plaquettes heb geschreven, zodat u het volk ermee kunt onderwijzen.’ Mozes en Jozua stonden op en klommen verder omhoog naar de berg van God. Tegen de leiders zei Mozes: ‘Blijf hier op ons wachten. Als er problemen zijn, kunnen jullie bij Aäron en Chur terecht.’ Toen klom Mozes de berg op en verdween in de wolk die de top van de berg bedekte. De heerlijkheid van de Here rustte zes dagen lang op de berg Sinaï en op de zevende dag riep God Mozes vanuit de wolk. Het volk onder aan de berg was getuige van het indrukwekkende schouwspel, de heerlijkheid van de Here op de bergtop leek op een verterend vuur. Mozes beklom de berg verder en verdween in de wolk. Daar bleef hij veertig dagen en nachten.” (Vertaling: Het Boek)

Er zijn natuurlijk nog meer manieren om je kinderen te laten merken dat jij een relatie hebt met God. Doe het vooral op jouw manier, want voor iedereen ziet de relatie met God er anders uit. Dat is prima en ook dat mogen je kinderen leren. Veel plezier gewenst, ik hoop dat je lekker in de wolken zult zijn!

Imke