Disclaimer & privacy

Disclaimer

  • Hoewel bij het maken en onderhouden van de website en verdere communicatiemiddelen de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de gebruikte teksten en grafische voorstellingen (waaronder foto’s en video’s) kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Voor onvolledigheden en/of fouten kan contact met ons worden opgenomen.
  • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie en adviezen die door Gezinsfundament gegeven worden op haar online platform of via andere media. In alle gevallen blijven (aanstaande) ouders/verzorgers zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruiken van de gegeven informatie. Gezinsfundament kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer toegepaste adviezen een onvoldoende of verkeerde uitwerking hebben.
  • De inhoud van onze website valt onder het auteursrecht van Stichting Gezinsfundament. Teksten en grafische voorstellingen mogen echter gebruikt worden om (aanstaande) ouders/verzorgers te inspireren, wanneer Gezinsfundament daarbij als bron wordt vermeld. Graag worden we hiervan op de hoogte gesteld. Ook mag zonder toestemming een link naar www.gezinsfundament.nl geplaatst worden.

Privacy

  • Gezinsfundament respecteert de privacy van eenieder en behandelt de persoonsgegevens van mensen die contact opnemen met de stichting dan ook vertrouwelijk. Deze gegevens worden slechts gebruikt voor het verstrekken van informatie en het onderhouden van contacten die bijdragen aan de doelstellingen van Gezinsfundament. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. Alleen met toestemming van de wederpartij, of wanneer wij daartoe verplicht worden op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, zullen gegevens doorgegeven worden.
  • Indien gewenst, kan eenieder een schriftelijk of door een bericht via ons contactformulier verzoek indienen zijn/haar contactgegevens te laten verwijderen uit het bestand van Gezinsfundament.

Voor vragen over deze disclaimer & privacy kan contact opgenomen worden met Gezinsfundament. Onder over ons  is meer informatie te vinden over Gezinsfundament, waaronder ons beleidsplan en onze statuten.