Disclaimer & privacy

Disclaimer

 • Hoewel bij het maken en onderhouden van de website en verdere communicatiemiddelen van Gezinsfundament de grootst mogelijke zorg wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de gebruikte teksten en grafische voorstellingen (waaronder foto’s en video’s) kunnen dan ook géén rechten worden ontleend. Voor onvolledigheden en/of fouten kan contact met ons worden opgenomen.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie en adviezen die door Gezinsfundament gegeven worden op haar online platform of via andere media. In alle gevallen blijven (aanstaande) ouders/verzorgers en andere gebruikers van ons platform zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruiken van de gegeven informatie. Gezinsfundament kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer toegepaste adviezen een onvoldoende of verkeerde uitwerking hebben.
 • De inhoud van onze website valt onder het auteursrecht van Gezinsfundament. Gezinsfundament is onderdeel van Wijnhorst Ontwikkelingspsychologie.

Privacy Statement

Gezinsfundament heeft dit Privacy Statement opgesteld om jou te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle activiteiten van Gezinsfundament. Wanneer je de website van Gezinsfundament bezoekt, contact met ons opneemt of deelneemt aan één van onze activiteiten, kunnen er persoonsgegevens van jou verwerkt worden.

Gezinsfundament streeft naar openheid over de wijze waarop de persoonsgegevens verwerkt worden, daarom wordt in de onderstaande tekst toelichting gegeven over de verschillende doeleinden en manieren waarop en waarom persoonsgegevens verwerkt worden. Ook geven we overige relevante informatie rondom jouw privacy, zoals hoe je jouw privacy rechten kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom we die verzamelen

Contactformulieren
Op onze website staan een aantal contactformulieren. Deze zijn bedoeld voor jou als gebruiker om contact met ons op te nemen met bijvoorbeeld vragen over opvoeding of vragen over ons werk. Wanneer je ons een vraag stelt, slaan we je contactgegevens (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) en je vraag op zolang de vraag loopt, om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Contactpersonen
Contactgegevens van personen of organisaties waar we mee samenwerken, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, worden opgeslagen om contact op te kunnen nemen over de samenwerking.

Cookies
Als je gebruik maakt van onze website, slaan we functionele en analytische cookies op. Deze worden anoniem opgeslagen, deze zijn dus nooit terug te leiden naar individuele personen. Analytische cookies gebruiken we om het websitegebruik te kunnen analyseren en daarmee onze website te kunnen verbeteren. De gegevens worden niet met derden gedeeld. Functionele cookies zijn bedoeld om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren.

Deelname aan een activiteit
Wanneer je deelneemt aan een activiteit van Gezinsfundament, kunnen er foto- en video-opnamen gemaakt worden waarop jij herkenbaar in beeld bent. Wanneer alle aanwezigen hiervoor toestemming verlenen, worden deze bewaard en gebruikt voor onze redactionele en promotionele uitingen, bijvoorbeeld op onze website en sociale media. Wanneer je je inschrijft voor een webinar, online cursus of challenge, slaan we je naam en e-mailadres op om je te kunnen informeren over het webinar, de cursus of de challenge.

Direct contact
Wanneer je ons belt, mailt, een WhatsApp bericht stuurt, een Messenger bericht stuurt of een medewerker van Gezinsfundament persoonlijk aanspreekt met vragen over ons werk of over de opvoeding van je kinderen, slaan we je contactgegevens (naam, e-mailadres en/of telefoonnummer) en je vraag op zolang de vraag loopt, om deze zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s van YouTube). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Inschrijving digitale nieuwsbrief en/of online dagboekjes of challenges
Wanneer je je inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief en/of onze online dagboekjes of challenges, slaan we je naam en e-mailadres op, zodat we je gepersonaliseerde nieuwsbrieven, overdenkingen en challenges kunnen sturen. Heb je je ingeschreven naar aanleiding van een activiteit waaraan je hebt deelgenomen, dan slaan we dit er ook bij op. Zo kunnen we je gerichte informatie toesturen. Tevens worden analytische gegevens zoals bijvoorbeeld of je een nieuwsbrief opent en op welke links je klikt opgeslagen, deze gebruiken we om onze nieuwsbrieven, online dagboekjes en challenges te verbeteren.

Toestemming om materiaal te gebruiken
Wanneer we je om toestemming vragen om materiaal dat van jou is te gebruiken voor onze communicatiedoeleinden (bijvoorbeeld een referentie, blog, foto of video) en je ons die toestemming verleent, slaan we je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer op, zodat we je kunnen informeren over het gebruik van jouw materiaal.

Online cursussen, webinars en challenges
Wanneer je een online cursus, webinar of challenge van ons aanschaft, wordt tegelijkertijd een online account aangemaakt. We slaan je e-mailadres, gebruikersnaam en welke producten je hebt aangeschaft op om je toegang te kunnen verlenen tot de online producten. De bankgegevens die je invult tijdens het betaalproces, komen niet bij ons terecht.

Overkoepelende opmerking
In alle gevallen geldt dat Gezinsfundament het beginsel van ‘minimale gegevensverwerking’ hanteert. Dit houdt in dat er niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan noodzakelijk is in het kader van elke van de hierboven genoemde doelstellingen. Het verwerken van persoonsgegevens is gebaseerd op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigd belang dat Gezinsfundament heeft bij de verwerking van deze gegevens, zoals is toegestaan in de wet- en regelgeving.

Met wie we jouw data delen

Gezinsfundament gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gezinsfundament is de verantwoordelijke in de zin van de WBP en AVG. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt en ten alle tijden in overeenstemming is met dit Privacy Statement.

In opdracht van ons kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen waar persoonsgegevens voor worden verwerkt. Wij maken afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Wij verstrekken persoonsgegevens wel aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Hoe lang we jouw data bewaren

Gezinsfundament bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Wanneer je ons verzocht hebt om in overeenstemming met de AVG je persoonsgegevens te verwijderen, worden deze niet langer bewaard, tenzij de persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting opgeslagen moeten blijven.

Welke rechten je hebt over je data

Je hebt bij ons het recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je ons mag vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben vastgelegd. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven. Daarnaast heb je het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. Ten slotte kan je heb je het recht om ons te verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit omvat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is om je identiteit te controleren.

Wil je een beroep doen op bovengenoemde rechten? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier. Wij behandelen je bericht zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 30 werkdagen.

  E-mailadres*

  Bericht*

  Hoe we jouw data beveiligen

  Het is van essentieel belang dat de persoonsgegevens die we verzamelen, zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Daarvoor nemen we passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Zo maken we onder andere gebruik van wachtwoorden op alle apparaten waar informatie staat opgeslagen. Waar mogelijk wordt tweestapsverificatie gebruikt. Ook back-ups worden beveiligd met een wachtwoord. We hebben een clean desk policy, wat inhoudt dat we papieren informatie zo kort mogelijk bewaren.

  Vragen

  Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze Disclaimer en/of ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar onderstaand adres.

  Gezinsfundament
  Vondellaan 232
  3842 EK Harderwijk

  Onze Disclaimer & Privacy Statement zijn voor het laatst gewijzigd op: 03-11-2022.

  Gezinsfundament behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van onze Disclaimer & Privacy Statement. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Onder over ons is meer informatie te vinden over Gezinsfundament.