De kracht van het vragen om gebed

Misschien herken je het wel: je loopt vast in een bepaalde situatie. Een probleem in je gezin bijvoorbeeld. Je hebt al van alles geprobeerd, maar het lukt je maar niet om het op te lossen en je weet niet hoe je verder moet. Of je zet misschien kleine stapjes in de goede richting, maar er lijkt nauwelijks vooruitgang in te komen. Het liefst zou je willen dat het in één keer opgelost is. Gelukkig is dat mogelijk!

Afgelopen week merkte ik opnieuw de kracht van het bidden voor elkaar. Zelf liep ik er tegenaan dat ik het idee had te weinig tijd te hebben om de dingen te kunnen doen die ik allemaal moest en wilde doen. We hadden een avond van de kerk en toen we afsloten met gebed voor elkaar, legde ik deze situatie in de groep neer. Ik vroeg of mensen voor me wilden bidden. Dat gebeurde en het gebed van één persoon uit de groep bracht echt een doorbraak.

Hij haalde een Bijbeltekst aan die me enorm verder hielp, namelijk over Jozua die tot de zon en de maan sprak dat deze stil moesten gaan staan. We hebben autoriteit gekregen over de tijd. Onderweg naar huis besefte ik me: ik zeg en denk heel vaak dat ik te weinig tijd heb, dan is dat ook wat ik krijg.  Woorden hebben een scheppend vermogen (zie ook onze blog over het uitspreken van Bijbelteksten over je kind). Meteen ben ik begonnen met het uitspreken dat ik genoeg tijd heb voor wat ik moet doen. En al twee dagen lang krijg ik véél meer gedaan op een dag dan eerder! Wat een zegen heeft het gebed me gebracht.

We kunnen soms wel een drempel ervaren om gebed te vragen. Ik vind het soms wel even spannend: zal ik hier voor laten bidden? Is het wel belangrijk genoeg, anderen hebben toch grotere problemen? Durf ik wel open te zijn over dat niet alles goed gaat? Maar in de Bijbel staat heel mooi:

“Belijd elkaar wat er niet goed gaat en bid voor elkaar, zodat je heel gemaakt wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” (naar Jakobus 5:16)

Dit moment maakte mij er weer eens extra van bewust hoe goed het is om gebed te vragen voor de dingen waar je mee zit. We mogen onze problemen bij God brengen, en hoe kunnen we dat beter doen dan door ze neer te leggen voor Zijn kinderen? “Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.” (Mattheüs 18:20)

Vorige week lazen jullie hier het verhaal van Nancy. Zij liep vast in haar gezin; ze wist niet meer hoe ze om moest gaan met het gedrag van haar zoontje Sem (3 jaar) en hoe ze ervoor kon zorgen dat ze haar dochter Eliza (6 jaar) voldoende aandacht kon geven, omdat Sem haar volledige aandacht opslokte. Het deed haar veel verdriet en ze zag dat ze zo niet verder kon, maar wist niet hoe het op te lossen. Toen heeft ze in haar kerk gebed gevraagd. Zonder dat ik hiervan wist, moest ik rond die tijd ook aan haar denken, bad voor haar en bood haar aan om bij haar thuis te komen om haar te coachen. Hierdoor is de situatie 180 graden omgedraaid en is het hele probleem opgelost. Zo bijzonder hoe God ingreep op het moment dat Nancy de stap zette om gebed te vragen!

Ik wil je dan ook aanmoedigen: blijf niet rondlopen met je probleem. Denk niet: stapje voor stapje kom ik wel vooruit. God wil je grote doorbraken geven! Hij spleet de rode zee, Hij liet de muren van Jericho omvallen, Hij redde Daniël uit de leeuwenkuil, Hij draaide de situatie in het gezin van Nancy volledig om en Hij wil jou ook redden uit jouw situatie. Niet met kleine beetjes tegelijk, maar in één keer helemaal. “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.” (Romeinen 8:37) God houdt ervan om wonderen te doen; wat voor wonder mag Hij voor jou doen?