Dankbaarheid voor dingen die God nog gaat doen

Trans World Radio nodigde me uit om een serie van vijf overdenkingen over dankbaarheid op te nemen voor ‘Op weg met de Bijbel’. Hierboven kun je de derde aflevering beluisteren, met als thema: ‘Dankbaarheid voor dingen die God nog gaat doen’. Deze is uitgezonden op 2 november 2022 op Groot Nieuws Radio. Hier kun je terug naar de tweede aflevering of verder naar de vierde aflevering. Hieronder kun je de aflevering teruglezen. 


Hallo, fijn dat je weer luistert naar deze derde overdenking over het thema ‘Dankbaarheid’. Voor wie nog niet eerder heeft geluisterd: mijn naam is Imke Wijnhorst. Ik ben ontwikkelingspsycholoog, echtgenote en moeder en deze week hebben we het in ‘Op weg met de Bijbel’ over het thema ‘Dankbaarheid’. Maandag hebben we gezien waarom God van ons vraagt om dankbaar te zijn. Gisteren hebben we het er over gehad dat we God mogen danken voor dingen die Hij voor ons hééft gedaan. Hopelijk heeft het je geholpen om er weer eens bij stil te staan hoeveel dingen er in je leven zijn waar je Hem voor kunt bedanken?

Vandaag wil ik met jullie nadenken over een ander aspect van dankbaarheid. Namelijk om God te bedanken voor dingen die Hij nog gaat doen. Dat klinkt misschien wat vreemd. God bedanken voor dingen die Hij nog niet heeft gedaan? Toch wil ik je laten zien hoe waardevol dit is.

Daarvoor wil ik jullie allereerst meenemen in het verhaal over Jozef, voor veel mensen een bekend verhaal. Jozef was de zoon van Jakob en Jakob hield meer van Jozef dan van zijn andere kinderen, omdat hij Jozef op hoge leeftijd had gekregen. Daarom gaf hij Jozef op een dag een prachtige, veelkleurige mantel. Zijn broers waren jaloers op Jozef omdat hij de lieveling van zijn vader was en daarom hadden ze een hekel aan hem.

We lezen verder in Genesis 37 vanaf vers 5 tot en met 11:

5 Op een nacht had Jozef een droom, die hij prompt aan zijn broers vertelde. Zo maakte hij zich nog meer gehaat. 6 ‘Moet je luisteren,’ kondigde hij trots aan, 7 ‘we waren met zoʼn allen op het land schoven aan het binden. Toen ging mijn schoof opeens rechtop staan en jullie schoven kwamen er omheen staan en bogen diep voor hem!’ 8 ‘Dus jij wilt ons de baas zijn?’ vroegen zijn broers smalend. Hierna haatten zij hem nog meer, zowel om zijn droom als om zijn gedrag.

9 Jozef kreeg nog een tweede droom, die hij weer aan zijn broers vertelde. ‘Moeten jullie nu eens luisteren,’ zei hij. ‘De zon, de maan en elf sterren bogen diep voor mij!’ 10 Deze keer vertelde hij zijn droom ook aan zijn vader, maar die wees hem terecht. ‘Wat zullen we nu krijgen,’ zei hij, ‘moeten ik, je moeder en je broers werkelijk voor jou buigen?’ 11 Jozefs broers waren jaloers op hem, maar zijn vader hield het verhaal in zijn achterhoofd en vroeg zich af wat die droom kon betekenen.

Jozef kreeg twee bijzondere dromen waarin hij voor zich zag dat zo ongeveer de hele wereld voor hem zou buigen. Hier doorheen vertelde God aan Jozef wat Hij met Jozef van plan was. Deze dromen zorgden in eerste instantie voor problemen: Jozefs broers waren jaloers op hem en wilden van hem af. Ze gooiden hem in een put, maar later bedachten ze zich en verkochten hem aan Egyptische slavenhandelaren. Zo leverde hij hen ook nog wat geld op. Maar Gods plan met Jozef ging door. Jozef kwam terecht in het huis van Potifar en God zegende Jozef in alles wat hij daar deed. Het werk ging hem goed af en hij kreeg steeds meer verantwoordelijkheden en waardering.

Je kunt denken dat het succes Jozef kwam aanwaaien, maar ik geloof dat Jozef daar ook flink zijn best voor heeft gedaan. Ik lees hier dankbaarheid doorheen. Jozef had twee prachtige dromen van God gehad en ik denk dat hij die dromen niet was vergeten. Ze hebben indruk gemaakt op Jozef. Jozef is er over na gaan denken en is God ervoor gaan danken. “Dank U wel dat U mij op een dag voor iets groots wilt gebruiken. Ik weet nog niet wat, maar kennelijk wilt U dat velen voor mij zullen buigen.” Zoals we gisteren ook in het verhaal van Hanna hoorden, is het mooi om dankbaarheid om te zetten in iets praktisch. Jozef gaf zijn dankbaarheid voor deze dromen handen en voeten door zich in te spannen. Ook al was hij door zijn broers als slaaf verkocht, hij ging niet bij de pakken neer zitten, maar maakte er het beste van. Hij deed wat er van hem gevraagd werd. Hij deed zijn uiterste best om Potifar te dienen.

Desondanks werd Jozef niet lang daarna in de gevangenis gegooid, maar ook daar spande hij zich in en was hij tot zegen. Jozef bleef dankbaar. De hoofdcipier liet hem de hele gevangenisadministratie doen. Jozef zette zich in en God zegende zijn werk. Steeds met die droom in zijn achterhoofd: God gaat iets groots door mij heen doen. Een tijd daarna kreeg de farao twee dromen, lezen we in Genesis 41. Hij liet Jozef uit de gevangenis halen om zijn dromen uit te leggen.

De dromen vertelden de farao dat het land zeven jaren van grote voorspoed zou gaan hebben, gevolgd door zeven jaren van ernstige hongersnood. Jozef gaf de farao meteen een advies: stel een wijze man aan die de leiding neemt en die er voor zorgt dat in de komende zeven jaren van overvloed een deel van de voedselopbrengst wordt opgeslagen. Zo bouwen we een voorraad op om de zeven jaren van hongersnood door te kunnen komen.

De farao vond het een goed voorstel en besprak met zijn adviseurs wie deze man moest worden die de leiding zou krijgen over dit immens grote en belangrijke project. Hij besloot dat dit Jozef moest worden: een man vervuld met de Geest van God. Zo werd Jozef benoemd tot leider van de voedselverzameling. Jozef kreeg de zegelring van de farao om zijn vinger en hij werd leider over het hele land Egypte.

De dromen van de farao kwamen uit, er kwam hongersnood in Egypte, maar Jozef had ervoor gezorgd dat er voldoende te eten was. Zelfs vanuit andere landen kwamen mensen naar Jozef toe om voedsel te kopen. Ook zijn eigen broers kwamen naar hem toe en bogen voor hem. Jozefs dromen waren werkelijkheid geworden. Zijn dankbare houding had ertoe geleid dat hij op de plek kwam die God voor hem in gedachten had.

Hoe kunnen wij dit in ons eigen leven toepassen? Misschien heb jij niet zo’n specifieke dromen gehad over wat God in jouw leven wil doen. Toch geloof ik dat we desondanks dankbaar kunnen zijn voor wat God zal gaan doen. Allereerst doordat we Zijn algemene wil voor ons leven kennen. In Zijn Woord deelt hij veel over wat Zijn plannen met ons zijn. Bijvoorbeeld dat Hij ons sterkt en helpt (Jesaja 41:10), dat Hij ons geluk voor ogen heeft en ons een hoopvolle toekomst wil geven (Jeremia 29:11), dat Hij ons rust geeft als we vermoeid zijn en bij Hem komen (Mattheüs 11:28). Google eens op ‘Bijbel beloften’ en je vindt er nog veel meer. Prachtige beloften om God voor te bedanken! Het is alsof we Hem aan Zijn Woord herinneren, maar in feite herinneren we onszelf dan weer aan wat Hij voor ons wil doen en zal doen.

Er gaat veel kracht vanuit om op deze manier Bijbelteksten hardop uit te spreken. Dit doe ik regelmatig. Als ik merk dat ik op een bepaald gebied van mijn leven niet in vrijheid leef, zoek ik op wat de Bijbel er over zegt. Zo had ik een periode waarin ik veel werk op vrijwillige basis deed maar ik ook merkte dat het goed zou zijn en nodig was om geld te vragen voor mijn werk. Maar dit vond ik moeilijk, God had mij toch zoveel gegeven? Waarom zou ik er niet vrij van uitdelen? Ik ben toen gaan zoeken wat de Bijbel hierover te zeggen had. Ik vond diverse teksten, zoals dat een arbeider zijn loon waard is. Deze teksten heb ik voor mezelf opgeschreven en ben ik hardop gaan uitspreken in mijn gebed. “Dank U, Vader, dat Uw Woord zegt dat een arbeider zijn loon waard is.” Dit heb ik net zo vaak gedaan tot ik het me eigen kon maken en ik diep van binnen de overtuiging voelde dat ik – als arbeider – het inderdaad waard was om loon te krijgen voor mijn werk.

Daarom wil ik jou als luisteraar vandaag ook uitdagen. Op welk gebied in jouw leven merk je dat je niet volledig in vrijheid wandelt? Schrijf dat nu even voor jezelf op en plan een moment in je agenda om op zoek te gaan naar Bijbelteksten die hier iets over zeggen. Zoek minimaal één tekst die precies verwoordt wat jij op dit moment nodig hebt om je eigen te maken. Schrijf die tekst ergens op waar je hem vaak ziet. Hang bijvoorbeeld een briefje op je spiegel of op het toilet, of zet de tekst op de achtergrond van je telefoon. Of doe een briefje in je Bijbel. Neem de tijd om de tekst minstens tien keer hardop uit te spreken en God ervoor te danken dat dit is wat Hij belooft. Dat kan tien keer achter elkaar, maar het kan ook verspreid over een aantal dagen. Bijvoorbeeld elke morgen als je voor de spiegel staat. Door de tekst steeds weer opnieuw te lezen, uit te spreken en God er voor te danken, zul je zien dat er iets verandert bij je van binnen. Je gaat geloven dat het werkelijkheid is en je zult de uitwerking ervan gaan zien in je leven.

Daarnaast kan het ook nog zo zijn dat je, net als Jozef, wél een specifiek Woord van God voor jouw leven hebt ontvangen. Sommige mensen ontvangen wel eens profetische woorden. Of je hebt een droom, of krijgt van meerdere mensen om je heen precies dezelfde Bijbeltekst. God kan op allerlei manieren Zijn plannen aan je duidelijk maken. Mijn man en ik hebben dit duidelijk ervaren toen onze kinderwens onvervuld bleef. We hadden al diverse medische onderzoeken gehad en de uitslagen waren steeds negatiever. We ervoeren dat God deuren sloot, maar onze kinderwens bleef bestaan. Toen kregen we op een dag onafhankelijk van elkaar allebei het woord ‘adoptie’ in gedachten. God maakte ons heel duidelijk dat dit Zijn plan voor ons was.

Dat wilde echter niet zeggen dat we een paar maanden later ouders mochten worden. Er stond ons een traject van achteraf gezien zo’n 4,5 jaar te wachten. Net als bij Jozef, werd onze droom niet meteen vervuld. Ook wij moesten door moeilijke omstandigheden heen. Mijn man heeft een spierziekte, waardoor de medische keuringen die hij moest doorlopen om goedgekeurd te worden voor adoptie, voor ons extra spannend waren. Maar keer op keer liet God ons zien dat Hij trouw is. Toen we alle cursussen, gesprekken en keuringen achter de rug hadden, kwamen we in een fase van wachten op hét telefoontje. Ook dat was niet altijd makkelijk. Maar toch hielden we vast aan Gods belofte. Regelmatig heb ik in het kamertje gestaan dat nu de slaapkamer van onze zoon is. Toen stond er nog bijna niks, maar toch stelde ik me al voor dat er een bed stond en ik onze zoon of dochter ’s avonds lekker instopte. Ik dankte God dat dit op een dag werkelijkheid zou worden. En het werd werkelijkheid! In december 2019 mochten wij de papa en mama worden van onze prachtige zoon!

Misschien vind jij het lastig om God zo duidelijk te horen spreken. Hoe dan ook, je kunt God altijd danken dat Hij je zal leiden in de dingen die je doet. Dat Zijn plannen voor jou goed zijn. Door te danken voor wat God gaat doen, bouw je geloof op dat je het in feite al hebt ontvangen, ook al zie je het nog niet. Je kunt het vergelijken met een postpakketje dat onderweg is naar jouw huis, omdat je het besteld hebt, maar je ziet het op dit moment nog niet, want de postbode heeft het nog niet bezorgd. Door God te danken dat Hij je rust gaat geven, dat Hij je gaat helpen, dat Hij je zal leiden, bouw je geloof op dat er als het ware een postpakketje met rust vanuit de hemel onderweg is naar jou toe. Daar gaat kracht vanuit, want in Marcus 11:24 lezen we dat wat je in je gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt. Dus doordat jij gaat danken voor de dingen die God je gaat geven, kán Hij ze ook daadwerkelijk aan je geven. Dat klinkt ingewikkeld, maar wordt mooi uitgelegd in Daniël 10.

We lezen hier dat het volk van Daniël in moeilijkheden verkeerde en dat Daniël al drie weken rouwde en bad. Na die drie weken zag Daniël ineens een engel voor hem verschijnen in een indrukwekkend visioen. De engel sprak tegen Daniël in vers 12 en 13:

12 ‘Wees niet bang, Daniël,’ zei hij. ‘Want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. 13 Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken.

Het gebed van Daniël was dus al door God verhoord op de eerste dag dat Daniël was begonnen met bidden. God had ook meteen actie ondernomen en de engel naar Daniël toe gestuurd om zijn gebed te beantwoorden. Maar onderweg werd de engel 21 dagen opgehouden door een boze geest. Terwijl Daniël bleef bidden en bleef verwachten, kwam een andere engel de eerste engel te hulp, waardoor die door de blokkade heen kon breken en Daniël kon bereiken.

Welke gebeden heb jij onlangs, of langere tijd geleden, al uitgesproken, waarvan het lijkt of God er nog niks mee heeft gedaan? Als we dit gedeelte in Daniël lezen, dan mag dat ons geloof en vertrouwen geven dat God ons gebed wél gehoord heeft en dat Hij ook meteen al aan het werk is gegaan om ons gebed te verhoren. Maar die gebedsverhoring is nog onderweg naar ons toe. De engel was onderweg naar Daniël, ons ‘postpakketje’ met onze gebedsverhoring is onderweg naar ons toe, wellicht ook met een engel als postbode. Blijven wij net zoals Daniël vol vertrouwen Gods antwoord verwachten? Durf jij God ook te danken dat Zijn antwoord op jouw vraag, Zijn oplossing voor jouw probleem, al in gang is gezet en onderweg is naar jou toe?

Hopelijk heeft deze overdenking je bemoedigd om God te gaan danken voor de dingen die Hij nog gaat doen. Luister je morgen weer? Dan wil ik graag met je nadenken over hoe we God kunnen danken, te midden van de stormen in ons leven. Vrijdag sluiten we de week af met praktische tips om van danken een goede gewoonte te maken. Heel graag tot morgen!