Bijbelteksten over je kinderen uitspreken

gezinsfundament-311De meeste christelijke ouders bidden voor hun kinderen. Dat is erg mooi: “Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking.” (Jakobus 5:16b). Misschien vraag je je echter wel eens af, wat je voor je kinderen zou kunnen bidden. Of misschien heb je het verlangen om nog krachtiger voor je kinderen te bidden. Een goede manier daarvoor, is het uitbidden van Bijbelgedeelten. Op de Bijbelschool die ik heb gedaan, deden we dat regelmatig tijdens gebedsavonden. Onlangs werd ik, door een boek dat ik aan het lezen ben, weer herinnerd aan de kracht hiervan.

Gods Woord is scheppend: in Genesis 1 lezen we dat God sprak, en er was licht. Nu heeft God ons de autoriteit gegeven om Zijn Woord te spreken. Door Zijn Woord uit te spreken, scheppen we mooie dingen. Zijn Woord vinden we in de Bijbel. De Bijbel staat vol met mooie beloften voor je kinderen, vol met levengevende woorden. Deze mogen wij over onze kinderen uitspreken. Ik zal een voorbeeld geven om je te helpen ontdekken hoe dit werkt. We nemen hiervoor Jesaja 43:1-4. Ik vul nu de naam Joep in, maar vul hier zelf de naam van jouw kind in. Spreek de tekst dan hardop uit. Dit kun je in je eigen gebedstijd doen, samen met je partner, of aan je kind zelf voorlezen.

Maar nu, Joep, zegt de HERE, Die jou heeft geschapen: Wees niet bang, want Ik heb je vrijgekocht; Ik heb je bij je naam geroepen; je bent van Mij. Als je door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij je zijn. Als je rivieren van problemen moet oversteken, zul je niet verdrinken! Als je door het vuur van de onderdrukking loopt, zul je niet worden verbrand, de vlammen zullen je niet verteren. Want Ik ben de HERE, jouw God en redder, de Heilige van Israël. Ik gaf Egypte, Ethiopië en Seba als een losprijs in ruil voor jouw vrijheid. Anderen stierven, zodat jij kunt leven; Ik ruilde hun levens voor de jouwe, want jij bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van jou hoog; Ik houd van jou.

 

Terwijl je dit doet, kun je merken dat de Heilige Geest tot je spreekt en je leidt om aanvullend op deze tekst iets te bidden. Om bij het voorbeeld te blijven: als Joep binnenkort een moeilijk project moet doen voor school, en je leest ‘Als je door diepe wateren en grote moeilijkheden moet, zal Ik bij je zijn’, dan kan de Heilige Geest je het verlangen geven om aanvullend te bidden: ‘dus God is bij je bij het project dat je moet doen voor school. Hij helpt je en zorgt dat het goed komt.’ Luister naar deze ingevingen van de Heilige Geest en je gebed wordt nog krachtiger én persoonlijker. Een ander voorbeeld is Psalm 84:5-8:

Gelukkig is Joep, omdat hij heel dicht bij U leeft, hij zingt lofliederen voor U. Gelukkig is Joep, omdat hij Uw kracht kent en ervaart, hij weet hoe hij op Uw weg moet blijven. Wanneer hij in zijn leven door een donker dal gaat, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Hij leeft door Uw kracht en wordt altijd door U beschermd. Hij ontmoet God in Sion, waar Hij woont.

 

Terwijl je dit bidt, kun je denken ‘maar Joep zingt helemaal geen lofliederen voor God’. Het kan soms lijken of je dingen uitspreekt die niet waar zijn. Maar toen God de aarde schiep en sprak ‘laat er licht zijn’ (Genesis 1), was er nog geen licht. Hij begon met spreken, en daarna kwam er licht. Je mag dus dingen uitspreken in het geloof dat jouw woorden scheppend werken, dat de dingen die je uitspreekt zullen ontstaan. Zelf spreek ik vaak de dingen waarvan ik weet dat ze nog niet waar zijn, meerdere keren uit. Hierdoor dringt steeds beter tot me door wat God voor me wil en zál gaan doen.

Ben je op zoek naar meer Bijbelteksten die je over je kinderen kunt uitspreken? Dan is het boekje ’65 beloften van God voor uw kind’ een aanrader!

 

Veel zegen gewenst!

Imke