Bidden vanuit de bron


Dat gevoel dat je gebed niet verder reikt dan het plafond… ken je dat? Het gevoel dat je God wel om dingen vraagt, maar Hij niet lijkt te luisteren. Misschien bid je voor je kinderen, voor je gezin. Of misschien ben je je kinderen aan het leren hoe zij kunnen bidden. Maar het lijkt wel alsof jullie gebed geen effect heeft. Hoe krijg je je kinderen dan nog ge├»nteresseerd voor gebed?

Wist je dat je op twee manieren kan bidden? Om het onderscheid duidelijk te maken, heb ik er even een simpele afbeelding van gemaakt:

Aan de rechterkant zie je de manier waarop we bidden zonder dat het effect lijkt te hebben. Wij zien onszelf met een onweerswolk boven ons hoofd (de moeilijke situatie) en kijken smekend omhoog of God iets wil doen. De situatie lijkt soms zelfs tussen ons en God in te staan. Dit zijn de gebeden waarin we vragen: “Vader, wilt U …?”

Maar Jezus leert ons iets anders. In het verhaal van de storm op het meer, vraagt Jezus zich af waarom de discipelen geen geloof hadden. Hij spreekt de storm toe en die gaat liggen. In Lucas 10:19 zegt Hij tegen Zijn discipelen: “Ik heb jullie macht gegeven over al de krachten van de vijand. Jullie zullen slangen en schorpioenen vertrappen. Niets, werkelijk niets, zal jullie kwaad doen.” Jezus leert ons dat we samen met Hem boven de situatie mogen staan. Wij heersen met Hem. Dit laat het linker deel van de afbeelding zien.

Als we onszelf in die positie inbeelden, staan we naast Jezus, die alles al overwonnen heeft. We mogen vanuit Zijn liefde, Zijn zegen en Zijn overvloed ons geloof uitspreken over de situatie. We mogen God danken dat Hij de situatie overziet en dat Hij er het beste mee voor heeft. We mogen Hem danken dat Hij een oplossing klaar heeft liggen voor de situatie. We mogen zegen uitspreken over mensen. Het is alsof we geen slaaf meer zijn die maar moet hopen dat zijn baas hem iets geeft, maar mede-eigenaar van Gods overvloed, die net zoveel recht heeft om de goede dingen uit te delen aan de mensen en situaties die het nodig hebben.

Dit was iets waar ik de laatste tijd door preken die ik luisterde, bij stil werd gezet. Ik merkte dat ik regelmatig bad vanuit de rechter situatie. Ik kon dan steeds maar weer bidden voor eenzelfde punt en er leek geen verandering in te komen. Soms werd ik er een beetje moedeloos van, eerlijk gezegd. Tot God me liet zien dat ik mag bidden vanuit de overwinning. Hij heeft het al volbracht. Om een voorbeeld te noemen: ik bad eerder of God wilde voorzien in iets dat ik nodig had. Maar nu leer ik Hem te danken dat Hij hierin al heeft voorzien. Ook al zie ik het nog niet, maar door uit te spreken dat Hij al heeft voorzien, bekijk ik de situatie anders en sta ik er met veel meer vertrouwen in. Ik besef me dat de God die alle rijkdommen bezit, bij me is.

Een makkelijk geheugensteuntje om meer vanuit die manier te gaan bidden, is om God voornamelijk te danken, ook voor dingen die nog niet zichtbaar zijn. Dit sluit ook aan bij Marcus 11:24, waar staat: “Wat je in het gebed ook vraagt, je krijgt het als je gelooft dat je het al ontvangen hebt.” Door God te danken, spreek je geloof uit dat je iets al hebt ontvangen. Dank U wel dat U al hebt voorzien. Dank U wel dat U me geneest. Dank U wel dat U me helpt. Dank U wel dat U me leert hoe ik hier mee om kan gaan. Dank U wel dat U een goed plan hebt voor mijn kinderen. Dank U wel dat U voor onze zoon/dochter zorgt. Dank U wel dat U bij me bent. Dank U wel dat U me beschermt. Dit klinkt en voelt heel anders dan: “Wilt U me alstublieft beschermen?”

Ik herinner me ineens dat ik dit toch wel vaker heb gedaan. Zo heb ik bijvoorbeeld God gedankt voor de echtgenoot die Hij voor me had, nog voordat ik mijn man leerde kennen. Toch ben ik soms ook weer geneigd om terug te vallen in het patroon van dingen vragen. Maar dat geeft soms zo’n gevoel van machteloosheid. Daarom wil ik mezelf er steeds weer aan herinneren om te bidden vanuit de overvloed. Afgelopen zondag werd ik tijdens de dienst er opnieuw aan herinnerd en leerde God me om alvast te gaan danken voor de mooie momenten die we met ons adoptiekindje gaan meemaken, ook al hebben we op dit moment van schrijven nog geen kindje.

Misschien vraag je je af of je God wel mag danken voor dingen die Hij nog niet gedaan heeft. Hoe weet je nou of Hij dat wel wil gaan doen? Allereerst staan veel dingen in de Bijbel genoemd. Daar lezen we bijvoorbeeld dat het niet goed is voor de mens om alleen te zijn en dat God daarom een vrouw voor Adam maakte. Ook lezen we dat God altijd bij ons is, voor ons zorgt en ons beschermt. Daar mogen we dus sowieso voor danken, ook al merken we het op dit moment misschien niet. Bij andere dingen, die we niet uit de Bijbel kunnen halen, heb ik gemerkt dat God daarin de weg wijst. Soms dankte ik voor iets waarvan ik dacht dat God het zou gaan doen, en kreeg ik later het idee om er toch anders naar te kijken. God waardeert het dat je vanuit vertrouwen en geloof naar je situatie kijkt en zal je wel zal laten zien als Hij er anders naar kijkt.

Waar kun jij God voor danken? Waar ga je samen met je kinderen God voor danken? Noem dingen die nog geen werkelijkheid zijn maar waarvan je vertrouwt dat God die zal gaan geven. Voor inspiratie kun je in de Bijbel kijken: die staat vol met prachtige beloften. Ook dit artikel geeft inspiratie. Veel zegen!

Imke