Over ons

Gezonde en goed lopende gezinnen, waarin kinderen tot bloei komen en ouders genieten van het ouderschap; daarin investeert Gezinsfundament! Het is Gods plan dat kinderen opgroeien in Zijn liefde: “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” (Johannes 10:10b). Alle ouders gunnen hun kinderen het beste, maar niet iedereen weet hoe dat te geven. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de ouders zich wel eens zorgen maakt over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kinderen. Bovendien voelt bijna zeventien procent zich incompetent als opvoeder.

Daarom rusten wij (aanstaande) ouders en verzorgers toe om een stevig fundament te leggen voor hun gezin van waaruit zij hun kinderen kunnen geven wat nodig is voor een goede ontwikkeling. Gezinsfundament biedt vernieuwende inzichten, inspiratie, praktische tips en ondersteuning op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, gebaseerd op Bijbelse principes en wetenschap. Dit doen we door het aanbieden van seminars, webinars, online informatie en het beantwoorden van opvoedingsvragen. Alles wordt verzorgd door een christelijke ontwikkelingspsychologe. Wij zijn er voor (aanstaande) ouders en verzorgers met kinderen in de leeftijd van nul tot twaalf jaar. Gezinsfundament heeft een christelijke grondslag, maar uiteraard staan wij voor iedereen open! Meer informatie over onze visie, doelstelling, aanpak en financiën is te vinden in ons beleidsplan, onze statuten en onze jaarverslagen over 2015over 2016 en over 2017.

Onze organisatie
Het bestuur van Stichting Gezinsfundament bestaat uit:
Cindy van Beek (voorzitter)
Marleen Repko (secretaris)
Arjo Wijnhorst (penningmeester)

Daarnaast is Imke Wijnhorst, MSc. bij ons actief als ontwikkelingspsychologe. Na haar studie ontwikkelingspsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heeft zij een Bijbelschool gevolgd waarin de focus lag op kinderen. Bovendien heeft zij veel ervaring in het werken met kinderen, onder andere door kinderkampen en kinderwerk in de kerk. Het is haar passie dat gezinnen tot bloei komen, zodat ieder kind zal opgroeien met een glimlach op het gezicht en Gods liefde leert kennen!

Imke Wijnhorst